Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Barn, unge og utdanning, Nyheter

Seminar for barnehager med samisk avdeling i Trøndelag

Illustrasjonsfoto seminar for barnehager med samisk avdeling i Trøndelag

15. og 16. mars var Luvlege maanagierte, Ysterhagan barnehage vertskap for første nettverksamling for alle ansatte som arbeider i de samiske barnehageavdelingene i Trøndelag.

Suaja maanagierte i Snåsa, Ferista barnehage i Trondheim og Luvlege maanagierte, Ysterhagan barnehage ble etter søknad tildelt midler fra Fylkesmannen til å utvikle et nettverk for samarbeid. I nettverket ønsker vi å dele erfaringer og utfordringer som vi opplever i arbeidet, og sammen videreutvikle et tilbud til beste for barna og familiene som er tilknyttet barnehagene.

Linda Wintervold fra Svaale sammen med deltakere fra Snåsa, Trondheim og Liv Ingegerd Selfjord fra Fylkesmannen i Trøndelag

Linda Wintervold fra Svaale sammen med deltakere fra Snåsa, Trondheim og Liv Ingegerd Selfjord fra Fylkesmannen i Trøndelag

Om seminaret
Fylkesmannens representant, Liv Ingegerd Selfjord deltok i samlingen sammen med virksomhetsleder i Røros barnehage, Inge Aas og enhetsleder for samisk skole og barnehage i Snåsa, Hans Lindberg.

Vi fikk også informasjon fra Aajege samisk språk- og kompetansesenter, språk og utvikling v/Aasta Granefjell og arbeidet med ny Rammplan for barnehager som trådte i kraft 2017.

Pedagogisk leder Aino Linnea Danielsen i gruppearbeid med deltakere fra Snåsa og Trondheim

Pedagogisk leder Aino Linnea Danielsen i gruppearbeid med deltakere fra Snåsa og Trondheim

Viktig med en felles arena
På grunn av at avstanden mellom barnehagene geografisk er stor, uttrykker deltakerne at slike samlinger blir viktige for å dra veksler på hverandres erfaringer. Personalet opplever at det er viktig å dele erfaringer som danner grunnlag for videre planlegging. Fellesskapet med ansatte i liknende barnehageavdelinger blir en drivkraft i det videre arbeidet for å bevare og fremme sørsamisk kultur og språk.

Sørsamisk språk er truet og det er et viktig arbeid som legges ned for å bevare språket. Barna er våre arvtakere og overføringen av språkkunnskaper starter her. I Luvlege maanagierte ser vi allerede frukter av arbeidet som til nå er lagt ned. Vi hører det samiske språket i bruk på Svaale og i gangene i barnehagen.

X