Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter

Retaksering av alle eiendommer

Illustrasjonsfot Bygge og bo

Røros kommune skal i løpet av 2018 retaksere alle eiendommer. I forbindelse med dette arbeidet vil vi befare alle eiendommene i kommunen.

Vi vil starte med befaringene i løpet av april, og eier av eiendommen vil bli varslet pr. SMS og/eller e-post i forkant. Det er ikke nødvendig å være hjemme når vi kommer fordi befaringen vil foregå fra utsiden av bygningen. Hvis du likevel ønsker å være hjemme, finner du dato for befaringen i informasjonen du får i forkant.

Etter befaringen, vil sakkyndig nemnd for eiendomsskatt gjøre den formelle takseringen. Vi sender ut takstene fortløpende så snart de er klare.

Nye retningslinjer
Røros kommunestyre har vedtatt nye retningslinjer for taksering av eiendommer i kommunen. Retningslinjen gjelder fra 1. januar 2019. Du finner retningslinjene og mer informasjon om eiendomsskatt på våre nettsider.

Bakgrunn
Røros kommune innførte allmenn eiendomsskatt i 2008, med virkning fra 1. januar 2009, og i følge eiendomsskatteloven § 8 A-3, skal det være allmenn eiendomsskattetaksering i kommunen hvert tiende år.

 

X