Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Helse og omsorg, Nyheter

Psykisk helse- og rustjeneste flytter til nye lokaler

Psykisk helse- og rustjeneste flytter lokaler

Fra 1.juni blir tjenesten å finne i nyoppussede lokaler på Øverhagaen 1, gjerne kjent som «Den gamle aldersheimen». Der skal tjenesten disponere en egen kontorfløy ut mot vegen.

Psykisk helse- og rustjeneste i Røros kommune er et lavterskeltilbud for mennesker som i kortere eller lengre perioder sliter med psykiske problemer og/eller rusproblemer.

Vi håper at publikum vil finne vegen til oss også på Øverhagaen
Hos oss er vi 10 ansatte fordelt på 8,5 stillinger. Vi er spesialutdannede sykepleiere, hjelpepleiere, sosionom og vernepleier med lang erfaring i å jobbe med menneskers psykiske helseutfordringer. Vi tar imot folk til samtaler i egne lokaler, og vi jobber av og til hjemme hos folk. I tillegg holder vi kurs i mestring av belastninger og depresjon, og driver et dagtilbud (mandager) i lokalene på Øverhagaen. Kommunepsykologen er nært knyttet til vår tjeneste.

Redusert tilgjengelighet under flyttinga
I forbindelse med flyttinga vil vi bli mindre tilgjengelige i noen uker, og ventetida for å få hjelp og samtaler kan bli noe lengre. Men vi tar imot henvendelser, og vurderer behovet for kontakt fortløpende. 31.05. 01.06. og 04.06 vil vi holde helt stengt. Vi er ingen akutt-tjeneste, så ved behov for akutt hjelp, er det legevakt som gjelder.

Kontaktinformasjon
Du kan nå oss gjennom kommunens sentralbord, tlf: 724 19 400 eller på mobiltlf 489 97 539. Klikk her for informasjon om psykisk helse- og rustjenesten.

X