Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter

Skogbrannindeksen har sunket i området rundt Røros.

Illustrasjonsfoto: nytt totalforbud mot bruk av åpen ild i utmark

Skogbrannfaren har sunket i området rundt Røros.

På bakgrunn av at skogbrannindeksen for Rørosområdet har sunket, oppheves totalforbudet mot bruk av åpen ild i utmark.

Du kan følge med på Skogbrannindeksen på Yr.no.

Hjemmel til ev. nytt totalforbud fremgår av Forskrift om brannforbygging §3, samt Brann og eksplosjonsvernloven §37.

X