Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Nyheter

Forsinket svar på barnehageopptaket 2018/2019

Illustrasjonsfoto hovedopptak barnehage 2018-2019

Den politiske behandlingen av modulbarnehagen er utsatt til april. Det fører til at vi ikke sender ut svar på søknader om barnehageplass og endring av tilbudet før etter Kommunestyremøtet 19. april.

Bakgrunn
I utgangspunktet skulle saken om modulbarnehage behandles av Kommunestyret i mars. Modulbarnehage er en offentlig anskaffelse og det er lovpålagt å gjennomføre en anbudskonkurranse. Tidsfristen i anbudsprosessen påvirker behandlingstiden.

I tillegg har vi gjennomført en intern prosess med vurdering av anbud og tomteløsninger, for å sikre en best mulig barnehageløsning. Saken er derfor utsatt til kommunestyremøtet 19. april.

X