Blog

Illustrasjonsfoto årsrapport 2017

I år har vi laget en innbyggerversjon av årsberetninga for 2017 – en årsrapport der du kan se du litt av alt det spennende som skjedde i 2017.

Har du ikke fått årsrapporten i posten?
Sist uke sendte vi årsrapporten i posten til alle innbyggerne våre. Har du ikke fått den? Ta kontakt med servicetorget vårt.

Digital versjon
Vi har også laget en digital versjon. Følg denne lenken for å se den digitale versjonen av årsrapport 2017.

Hva er årsberetninga?
Årsberetningen er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsberetning for kommunestyret. I årsberetningen redegjøres det for omfanget, kompleksiteten og oppnådde resultater i den kommunale tjenesteproduksjonen.

X