Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring, Stedsutvikling

Vi ber handels- og næringsdrivene om å melde seg på innen 12. november til arbeidsverksted om utvikling av Røros sentrum

Luftfoto av Røros sentrum og fjellene i bakgrunnen

Vi inviterer næringsdrivende i Røros sentrum til et spennende og engasjerende arbeidsverksted, tirsdag 19. november. Der skal vi jobbe med hvor og hvordan Røros tettsted skal utvikle seg framover. Med oss i arbeidet har vi Vista Analyse.

Meld deg på innen 12. november

Vi trenger å vite hvor mange som kommer. Påmelding sender du til postmottak@roros.kommune.no – merk den med «Handelsanalyse». Du kan også ringe 72 41 94 00.

Hvor skal virksomheter kunne etablere seg?

Vårt historiske sentrumsområde er unikt – og en stor verdi for all aktivitet som foregår på Røros. For å ivareta og styrke det historiske sentrumsområdet ble det bestemt at handelsvirksomhet bare kan etableres innenfor det historiske sentrum (kommunedelplanen fra 2009). Grunntanken om at sentrum skal være vårt hovedområde for handel og opplevelser skal stå fast. Samtidig ser vi at ting har endret seg de siste ti årene. Vi kjøper mer tjenester enn varer, og vi bruker byen på stadig nye måter. Hvordan skal byen vår tilpasse seg, uten at det går på bekostning av opplevelsen og verdien det historiske sentrum har for både tilreisende og fastboende?

Hvordan skal vi utvikle og styrke byen vår?

Verdien av verdensarven skal ivaretas – det er godt forankret både hos innbyggere og i forvaltning. Det er også et felles ønske at det skal være rom for å utvikle byen på måter som styrker Røros som helhet. Området sør for jernbanen (Tollef Bredals vei), Autotomta, Øverhagaen og Gjøssvika industriområde er områder som kan utvikles slik at de støtter opp rundt det historiske sentrum. Sammen med næringslivet ønsker vi å diskutere muligheter og utfordringer rundt utviklingen av disse områdene.

Er du nærings- og handelsdrivende? Bli med på arbeidsverksted!

Vi ønsker at du som driver næring eller handel i det historiske sentrum eller områdene rundt (nevnt over) blir med på arbeidsverksted. Du får være med å jobbe med ulike case for utvikling av hele Røros sentrum. Dette danner grunnlaget for hvordan vi skal jobbe videre med områder for handel og næring i arbeidet med arealplan.

 

Velkommen!

Dato: 19. november
Tid: 
klokka 18.00–21.00
Sted:
Unicare Røros

Vi byr på kaffe og kake!

Om Vista Analyse

Vista Analyse deltar i arbeidet, de har solid kunnskap om trender innen varehandel og tjenesteyting, og hvordan lokalisering og organisering av næring og handel virker inn på bruk av sentrumskjernen og byutviklingen generelt.

Kontaktperson i Røros kommune:

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Ingunn Holøymoen, kommuneplanlegger i Røros kommune, på e-post ingunn.Holoymoen@roros.kommune.no eller telefon 957 29 753.

X