Blog

Aktuelt, Næring

Slik deltar du i nettmøte i Teams

Sorthvitbilde av hyttklokka på Røros med røroskirka i bakgrunnen, og en turkis tekstplakat med teksten "Dialogkonferanse 1 Budsjett og økonomiplan 2021-2024" på.

Slik blir du med i et møte i Teams

Link til nettmøtets møterom finner du i arrangementets invitasjon, eller du har fått den på e-post.

Gå inn i møterommet

Når du klikker på møtelenken kommer du inn i «lobbyen» til møterommet. Du klikker på «Bli med nå» for å gå inn i møtet.

Bilde av "lobbyen" til det digitale møterommet

I «lobbyen» klikker du på «Bli med» for å gå inn i møterommet

Ditt kamera og din mikrofon

Når du kommer inn i møterommet er kameraet ditt og mikrofonen din slått av. Det ser du ved at ikonet for kamera og mikrofon har en strek over seg.

Mikrofonen din skal være slått av hele tiden. Du skal bare slå på mikrofonen når du skal snakke.

Du trenger ikke å slå på kamerat. Du velger selv om du vil slå det på. Når du klikker på kamera-ikonet blir streken borte. Da kan alle som er i møterommet se deg.

Bilde som viser møterommet og betjeningspanelet

I møterommet er ditt kamera og din mikrofon slått av.

Gå ut av møterommet

For å gå ut av møtet trykker du på det røde ikonet med telefonrør. Du kan gå inn og ut av møtet flere ganger.

bilde av det digitale møterommet og betjeningspanelet

Klikk på det røde ikonet med et telefonrør for å gå ut av møterommet.

Møtechat’en

Bruk møtechat’en for å be om ordet, hvis du har et spørsmål eller et innspill. Klikk på ikonet for møtechat (ringet inn i rødt), for å be om be om ordet, eller gi andre beskjeder under møtet.

Bilde av det digitale møterommet med betjeningspanelet

Deltagere kan bruke møtechatten. Tilhører skal ikke bruke chatten.

Bilde av chatten i det digitale møterommet

Deltagere kan bruke chatten i møterommet

X