Blog

Næring

Karantenereglene strammes inn for arbeidspendlere fra røde land

Regjeringen endret i går, 15.09.2020, karantenereglene med umiddelbar virkning.

To endringer som gjelder for arbeidstakere fra røde land:

 1. Pendlere fra røde land må nå teste seg hver 7. dag.
  Det betyr at alle som daglig eller jevnlig reiser mellom Sverige og Røros må testes til fast tid hver uke;
  tirsdag klokken 8.00 på Røros legesenter.
 2. Hvis arbeidsgiver kan planlegge behovet for personell, skal også personell som jobber i samfunnskritiske funksjoner, forholde seg til de samme reglene for karantene og testing som alle andre. Personell i samfunnskritiske funksjoner får bare unntak for karantene dersom det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten eller hvis det ikke er tid til å gjennomføre tester.

Det er fremdeles slik at personer som kommer til Norge fra områder med karanteneplikt for å utføre arbeid eller oppdrag, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden når de har testet negativt for covid-19 etter ankomst til Norge.

Smitteverntiltak for de som unntas karanteneplikt

Vær spesielt OBS på at helsepersonell skal jobbe med munnbind, at pendlere kun kan være i Norge i arbeidsøyemed, og at de skal holde god avstand til kolleger.

 • Teste for covid-19 kort tid (dag 0) etter ankomst til Norge, eller på ca. dag 3 etter kjent eksponering for smitte.
 • Vente med oppstart i jobb inntil første negativt prøvesvar foreligger.
 • Utføre ny test tidligst dag 5 etter ankomst, eller på ca. dag 7 etter siste kjente eksponering for smitte. Det skal gå minst 48 timer mellom første og andre test..
 • Karantene på fritiden frem til andre prøvesvar er negativt.
 • Følge med på egen helsetilstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal de som er ansvarlig for oppfølging varsles og test utføres raskest mulig.
 • Ikke gå på jobb/forlat jobben straks dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller tester positivt for covid-19.
 • Tilstrebe avstand (>1 meter) til medarbeidere og andre.
 • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses.
 • Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.
 • Ved pasientnært arbeid i helsetjenesten bør man i tillegg bruke munnbind når man er under 2 meter fra pasient, spesielt ved arbeid med pasienter i risikogrupper.

Mer om karantenereglene for arbeidspendlere fra røde land:

X