Gründer og næringsbistand

Gründer og næringsbistand

Røros kommune ønsker at gründere og etablerere skal ha best mulig forutsetninger for å lykkes. Her finner du informasjon om gründer og næringsbistand.

SIST OPPDATERT: 18.05. 2022 - 09:05

Gründer og næringsbistand i Røros kommune.

Er du gründer eller har din bedrift planer om å utvikle ny næringsvirksomhet i Røros kommune?

I prinsippet kan alle søke bistand, både private personer og organisasjoner.

  • Gründere eller nye virksomheter.
    Eksisterende bedrifter som vil utvikle nye produkter eller markeder.
    Samarbeidsprosjekter innenfor bransjer.

Røros kommune har et godt samarbeid med Rørosregionens Næringshage gjennom eierskap i form av aksjer, i likhet med de 7 andre kommunene i fjellregionen. Rørosregionen Næringhage er 1. linje- tjeneste for kommunen når det gjelder nyetableringer og oppfølging av næringsliv. Mange av henvendelsene som rettes til kommunen, blir derfor videreformidlet til Rørosregionen næringshage.

Ressurssider hos Rørosregionen næringshage:

Starte bedrift – Rørosregionen næringshage

Bedriftsutvikling – Rørosregionen næringshage

Bli næringshagebedrift – Rørosregionen næringshage

Illustrasjonsfoto for Næring

Kontaktinformasjon

Rørosregionen Næringshage
Besøksadresse Røros,
Ol-Kanelesa veien 2
Tlf.: 72 41 11 00
E-post: post@roroshagen.no

Røros kommune, servicetorget
Postadresse
Bergmannsgata 23

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 1. etg.

E-postadresse:
postmottak@roros.kommune.no

Telefon:
72 41 94 00

Åpningstider
10:00 – 14:00

X