Finansiering

Finansiering

Finansiering og tilgang på kapital er en av flere betingelser for å lykkes i næringslivet. Røros kommune jobber for å ha ordninger som kan bidra til å skape ny aktivitet samt ta vare på det etablerte næringslivet.

SIST OPPDATERT: 14.12. 2020 - 10:04

Finansiering  og finansieringsmuligheter

Røros kommunes næringsfond er med på å styrke arbeidet med næringsutvikling.

14.12.2020: Næringsfondet er tomt

Røros kommune har nå fordelt alle tilgjengelige midler på næringsfondet. Kommunen tar derfor ikke imot nye søknader til næringsfondet før dette har fått tilført friske midler. Vi vet ikke når dette skjer, men når det igjen finnes midler på fondet, vil dette bli kunngjort.

Kommunalt næringsfond

Du kan søke om støtte fra det kommunale næringsfondet. Eksempler på søknadstyper kan være ulike prosjekter, nyetableringer, investeringer og videreutvikling av eksisterende virksomheter.

Søknader til næringsfondet sendes til postmottaket og eventuelle spørsmål rettes til næringssjef.

Det er formannskapet som behandler og vedtar søknader til det kommunale næringsfondet.

Her kan du lese vedtektene til det kommunale næringsfondet

Illustrasjonsfoto for Næring

Kontaktinformasjon

Røros kommune, servicetorget

Postadresse:
Bergmannsgata 23

Besøksadresse:
Bergmannsgata 23, 1. etg.

Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Åpningstider
10:00 – 14:00

Næringssjef Ole-Kjetil Lagaard

Tlf: 988 58 755

E-post: Ole-Kjetil.Lagaard@roros.kommune.no

X