Arealer og rammebetingelser

Arealer og rammebetingelser

Her finner du informasjon om arealer og rammebetingelser for næringslivet i Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 20.11. 2020 - 14:53

Arealer og rammebetingelser

Røros har et særskilt ansvar innen arealdisponeringer på grunn av vernehensyn og ivaretakelse av natur- og kulturarven.

Mer informasjon kommer.

Illustrasjonsfoto for Næring

Kontaktinformasjon

Røros kommune, servicetorget

Postadresse:
Bergmannsgata 23
7374 Røros

Besøksadresse:
Bergmannsgata 23, 1. etg.

Tlf: 72 41 94 00
E-post: postmottak@roros.kommune.no

Åpningstider:
10:00 – 14:00

X