Blog

Oppstart navnesak

I forbindelse med arbeidet med samiske stedsnavn reiser kommunen navnesak, og ønsker innspill på samiske navn på følgende stedsnavn i kommunen:

  • Røros kommune
  • Røros
  • Brekken
  • Glåmos

Utvalget Saemien Sijjienïmmhmoenehtse/samisk stedsnavnutvalg har ansvaret for arbeidet med samiske stedsnavn. De innstiller til formannskapet som vedtar offentlig samiske stedsnavn i kommunen. Arbeidet er regulert av «Lov om stadnamn».

Innspill sendes til:

Røros postmottak, Bergmannsgaten 23, 7374 Røros eller postmottak@roros.kommune.no innen fredag 22. november 2019.

Spørsmål om dette kan rettes til Morten Tøndel, mailadresse: morten.tondel@roros.kommune.no, telefon 977 61 509

X