Blog

Innspill til planen må være Røros kommune i hende senest 1.10.2019

Idrettslag eller andre lag og organisasjoner som har planer om å bygge et ordinært anlegg eller et nærmiljøanlegg, må være søknadsberettiget for spillemidler, samt være oppført i kommunens anleggsplan for idrett, aktivitet og friluftsliv. Både de som har konkrete planer for anlegg, og de som har noe løselige planer kan føres opp. Selve anleggsplanen deles opp i prioriterte og uprioriterte anlegg.

Anlegg som allerede står i planen, trenger ikke søke på nytt om å oppføres i anleggsplanen til Røros kommune, men vi  ber om at disse sender inn status slik at vi får en oversikt over om de er gjennomført, eventuelt når de er tenkt gjennomført.

Den eksisterende planen ser du her: Anleggsplan for idrett, aktivitet og friluftsliv

Dette må være med i søknad om oppføring i Røros kommunes anleggsplan:

1. Kort beskrivelse av det planlagte anlegget, med behovsbeskrivelse og gjerne referanse opp mot kommunens kulturplan (se kapittel om idrett, aktivitet og friluftsliv).
2. Utfylt skjema for finansiering av anlegget. Merk at dette bare er et grovt overslag.

Sendes til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller postmottak@roros.kommune.no innen 1.10.2019.

Spørsmål?

Ta kontakt med Morten Tøndel på tlf: 977 61 509 eller mail: morten.tondel@roros.kommune.no

Se denne siden for mer informasjon: Idrett og friluftsliv

X