Blog

I Røros kommune er vi så heldige å ha mange lag og foreninger. Det er stort mangfold i aktivitet, innhold og størrelse hos de ulike foreningene – men felles for dem alle er at de har en viktig funksjon i samfunnet vårt. Frem til nå har ikke kommunen hatt et godt system for oversikt over de ulike foreningene, men nå er det endelig på plass.  Registeret vil på sikt gi oss en samlet og oppdatert oversikt over de ulike organisasjonene.

Bedre kommunikasjon mellom Røros kommune og lag og foreninger
Røros kommune ønsker å være en støttespiller for lag og foreninger. For å kunne være akkurat dette, må vi legge til rette for mer og bedre kommunikasjon mellom kommunen og de mange lagene og foreningene. Kommunikasjon i denne sammenheng handler om at Røros kommune ønsker å gi informasjon om ordninger som kan være med å styrke aktiviteten i lagene. Det handler også om å gjøre det enklere for lag og foreninger å ta kontakt med oss – for å få informasjon, stille spørsmål og komme med innspill. Oversikten vil også gjøre det enklere for publikum å komme i kontakt med de ulike foreningene.

Vi trenger din hjelp!
Første skritt på denne veien er å få en samlet oversikt over alle lag og foreninger i kommunen, på en egen side her på hjemmesiden. Siden er laget slik at det enkelte lag/forening selv kan registrere nødvendig info, og selv oppdatere dette ved endringer i styret eller lignende. På denne måten vil registeret være oppdatert til enhver tid.

Hvordan gå frem?
Gå inn på https://roros.kommune.no/kultur-idrett-fritid/lag-og-foreninger/ og registrer bruker. Du må først opprette brukernavn og passord, som sendes til godkjenning hos kulturkontoret. Når dette er gjort, får du en godkjenning på mail. Du kan så logge deg inn på hjemmesiden, og registrere nødvendig info for ditt lag/forening.

Trinnvis veileder med bilder: Manual registrering lag foreninger

Hvis du står fast eller har spørsmål, ta kontakt med kulturkonsulent Ane Linn Haagaas:
M: alh@roros.kommune.no
T: 924 31 207

X