Blog

Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Kulturindeksen 2017 – Røros kommune rangert øverst igjen!

For sjette år på rad rangeres Røros kommune øverst på Telemarksforsknings kulturindeks. Kulturindeksen Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker.

Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken innenfor kommunen som geografisk område. Indeksen er utviklet av Telemarksforsking i samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner.

Hva måles?

Beskrivelsen av kulturtilbud og kulturaktivitet i Norsk kulturindeks tar utgangspunkt i følgende kategorier: Kunstnere, kulturarbeidere, museum, konserter, kino, bibliotek, scenekunst, kultur for barn og unge (kulturskole+DKS), sentrale tildelinger og frivillighet.

Kommunens rangering på de ulike kategoriene.Kulturindeksen.no

Kulturindeksen.no

Nå har Telemarksforskning lansert en egen nettside for kulturindeksen, hvor du  kan lese både om kjennetegn ved kulturkommuner som rangeres høyt, om ulike variabler og forbedringspotensiale på ulike områder. Dette er en god side å oppsøke om du vil vite mer om hvorfor Røros kommune rangeres høyt hvert år, da dette er svært sammensatt.

Du kan også lese om kulturindeksen på våre egne hjemmesider, se her.

 

X