Blog

Kultur, idrett og fritid, Nyheter

En hel utstilling i gave til Røros kommune

Røroskunstneren Per Sverre Dahl åpnet i juni i år utstillingen “Vaskarryss og bersa” på Rørosmuseet. Utstillingen består av ti ulike tablåer der en mørkere del av Røroshistorien blir beskrevet gjennom Per Sverres fantastiske keramikkskulpturer. Nå har en anonym hytteeier kjøpt utstillingen og skjenket den i sin helhet til Røros kommune.

“Heme att”, et tablå fra utstillingen “Vaskarryss og bersa”

Per Sverre Dahl har både hentet inspirasjon fra Johan Falkberget og fra historien i utformingen av skulpturene. Hver skulptur i utstillingen forteller en historie om barn som jobbet for Røros Kobberverk.

Hytteeieren som har skjenket kunstgaven til kommunen, gjør dette i respekt og kjærlighet til Rørossamfunnet. Dette er en generøs og flott gest, og Røros kommune er svært takknemlig for gaven. Kommunen ser nå på mulige permanente utstillingsløsninger for kunstgaven. Utstillingen står åpen for publikum på Rørosmuseet fram til 31. desember 2017.

Se mer om utstillingen på Rørosmuseets sider: “Vaskarryss og gruvbus”.

 

“Stempling” –
et innvielsesrituale for vaskarryssen. Gruvearbeiderne løftet dem i været og deiset dem med baken mot hoggestabben.


Om begrepene vaskarryss og berse:
“Vaskarryss” er et kjent begrep lokalt – og ble brukt om unge gutter som sorterte malm fra gråstein under gruvedriftas tidligste dager. En “berse”, derimot – var en voksen, og rutinert gruvearbeider.

 

X