Blog

Formannskapet i Røros kommune gjorde i dag, torsdag 21.11.2019 følgende vedtak: Røros kommunes frivillighetspris 2019 tildeles Reidun Båtnes Sødal. I statuttene for frivillighetsprisen står det at «Prisen skal deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats og engasjement til beste for medmennesker i Røros kommune».

Reidun Båtnes Sødal tildeles prisen for sitt mangeårige arbeid i ulike lag og organisasjoner. Reidun har vært leder i Aursunden sanitetsforening siden 2005, men lenge før det har hun i ulike perioder hatt andre verv i den samme organisasjonen. Hennes engasjement i sanitetsforeningen er viktig for å fremme trivsel og folkehelse, og da spesielt kvinnehelse. I Aursund ungdomslag og på lokalet Aftenrøden på Kokkvollen gjør hun også en viktig jobb. Her er hun med på å arrangere bingo, og tar også i et tak både med kjøkkentjeneste og bakst. Hun er også ofte speaker på bingoarrangementet. I dugnadsarbeid på Aftenrøden er hun en trofast arbeider, der hun gjerne bidrar med vasking og annet arbeid. Reidun er også mangeårig medlem i Brekken menighetsråd. Her har hun bidratt på mange ulike måter, hun arrangerer kirkekaffe, baker og ordner på forhånd, samt en aktiv rolle under gjennomføring av gudstjenester.

Det er ingen tvil om at vi her har med en ekte og trofast organisasjonsarbeider å gjøre. Et viktig arbeid i et lokalsamfunn. I tillegg til dette er hun også aktiv i frivillig arbeid mot enkeltmennesker i sitt nærmiljø. Hun bruker sin utdannelse som sykepleier til å hjelpe syke og eldre som trenger bistand. Hun er også leverandør av gevinster når lag og foreninger har utlodning. Da produserer hun gjerne både lappetepper og gyngestolfeller. Reidun Båtnes Sødal er et ja-menneske, og et menneske som betyr mye for både enkeltmennesker og lag/organisasjoner. Hun er en verdig mottaker av kommunens frivillighetspris, og Røros kommune gratulerer med dette med denne hederen.

Kommunens frivillighetspris består av et diplom utarbeidet av Røroskunstneren Eli Wintervold, samt 15 000,-.

 

X