Blog

Kultur, idrett og fritid

Kulturprisen 2016 til Sverre Fjellheim

Bilde av Sverre Fjellheim som mottar Røros kommunes kulturpris

Lørdag 4. februar, under markeringen av samefolkets dag på Rørosmuseet, mottok Sverre Fjellheim Røros kommunes kulturpris 2016. Prisen mottok han for sitt engasjement og utrettelige arbeid knyttet til dokumentasjon, forskning, forvaltning og formidling av samisk kultur og historie.

Fjellheims arbeid har, og vil også i tiden fremover ha stor betydning for dokumentasjon av den sørsamiske kulturen og historie, og dette er således også viktig for Røros kommunes historie. Prisen er en stor anerkjennelse av det arbeidet Sverre Fjellheim har lagt ned .

Prisen består av et diplom og en gavesjekk på kr 15 000,-

X