Blog

Aktuelt, Folkehelse, Helse og omsorg, Nyheter, Politikk

Røros blir med i HUNT – Helseundersøkelsen i Trøndelag

Bilde av Vigdis Hjulstad Belbo fra Helseundersøkelsene i Trøndelag, sammen med rådmann Kjersti Forbond Jensås, kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad og folkehelsekoordinator Frode Bukkvoll i Røros kommune.

På bildet: Vigdis Hjulstad Belbo fra Helseundersøkelsene i Trøndelag, sammen med rådmann Kjersti Forbond Jensås, kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad og folkehelsekoordinator Frode Bukkvoll i Røros kommune.

I dag ble det bestemt at Røros kommune blir med i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) som starter 18. oktober. – Dette er en gavepakke for Røros kommune, som gir oss god kunnskap og oversikt over vår befolkning. Dette kan vi bruke i arbeidet med å utvikle vår folkehelsepolitikk, og gir oss større mulighet til å sette igang målrettede tiltak, basert på data fra vår egen befolkning, sier kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad.

Målet med HUNT – Helseundersøkelsen i Trøndelag

• Få ny kunnskap om utvikling i folkehelsa, helsefremmende forhold og årsaker til sykdommer, som skal bidra til utvikling av bedre folkehelsepolitikk og bedre behandling av sykdommer og helseplager.
• Data fra helseundersøkelsen vil, sammen med nasjonal helsestatistikk, bidra til at kommunen har tilstrekkelig oversikt over helsa i befolkningen og dermed tilfredsstiller kravene i folkehelseloven.
• HUNT er et gratis tilbud til innbyggerne som gir oss et kunnskapsgrunnlag for folkehelsepolitikk og videreutvikling av helse- og omsorgstjenester.

Hvem er målgruppen for undersøkelsen?

Alle innbyggere over 18 år i Røros kommune blir invitert til å delta. Den 18. oktober sendes invitasjonen ut på SMS til over 4200 personer. Eldre innbyggere over 75 år får undersøkelsen på papir i posten.

Vi ønsker oss stor deltagelse blant Røros sine innbyggere

For at kvaliteten på dataene blir bra er det viktig at så mange som mulig svarer på undersøkelsen. Det tar under en halvtime å svare på undersøkelsen via skjemaet du får i SMS’en eller på papir. Vi kommer også til å opprette en hjelpetjeneste der alle som trenger hjelp til å svare får bistand av oss. Vi kommer til å legge ut mer informasjon om undersøkelsen her på våre nettsider om kort tid.
– Tall fra det tidligere Nord-Trøndelag viser en svarprosent på mellom 48 og 73 % i de ulike kommunene på tilsvarende undersøkelser. Vi bør ta mål av oss å havne i det øvre sjiktet, sier folkehelsekoordinator Frode Bukkvoll.

Resultatene brukes til forebyggende og helsefremmende arbeid

Folkehelsestatistikk for Røros kommune blir publisert på HUNT sine web-sider, og kan brukes i kommunal planlegging av målrettede forebyggende og helsefremmende tiltak. Helseundersøkelsen er tidligere gjennomført i kommunene i nord i Trøndelag, og nå inkluderes de sørlige kommunene Dette er den største samlingen av helsedata i Norge, som brukes til en rekke forskningsprosjekter innenfor flere fagområder knyttet til sykdom og helse.

Kontaktperson i Røros kommune

Har du spørsmål kan du kontakte kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad og folkehelsekoordinator Frode Bukkvoll.

Du kan også lese mer om HUNT på NTNU sine nettsider

Bilde av varaordfører Bjørn Salvesen som signerer avtalen mellom Røros kommune og Helseundersøkelsene i Trøndelag, sammen med Vigdis Hjulstad Belbo fra HUNT.

Varaordfører Bjørn Salvesen signerte i dag avtalen mellom Røros kommune og Helseundersøkelsene i Trøndelag. Her sammen med Vigdis Hjulstad Belbo fra HUNT.

X