Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Folkehelse, Helse og omsorg, Nyheter

Kurs i mestring av belastning – «Veien videre…»

Illustrasjonsfoto Kurs i mestring av belastning (KIB)

Høstens kurs i mestring av belastning er avsluttet. Torsdag 5. desember ble siste kursdag for høstens kurs i mestring av belastning (KiB) holdt i Storstuggu. Røros kommune ved Friskliv og Psykisk helsetjeneste tilbyr slike kurs 2 ganger pr. år. Neste kurs planlegges med oppstart mars 2020.
Med tillatelse fra skribenten deles her noen ord kursholderne fikk fra gruppa da ti samlinger var overstått:

«Veien videre…»
Dagen er kommet – og vi er klar
etter uker med spørsmål og noen svar.
Grunnlag er lagt for den videre vei.
Forandring er ikke gjort i en fei.

Christin og Astrid har ledet an
de ni damer og en mann.
Boka sluttet ved kapittel ti.
Synd det er slutt – det syns no vi.

Men alt har en ende – og KIB-kurs, så klart.
lekser er gjort og skjema besvart.
Vi likte pauser med kaffe og te.
Frukt og kaker hørte også med.

Veien videre på egne ben,
blir den litt humpete eller nesten ben?
Så takk for innspill og nye tanker.
Med nytt mot vi videre vanker!

 

X