Blog

Før jul gikk vi ut med en oppfordring til det frivillige kulturlivet om å være med på en kulturdugnad for beboere på våre to sykehjem og omsorgsboliger. Vi kan med glede fortelle at svært mange aktører har meldt sin interesse for å bidra med både foredrag, høytlesing, pianospill, pols, gitar og sang – for å nevne noe. Engasjementet har resultert i en fyldig kalender med bredt innhold – som vi har valgt å kalle KulturKalenderen. Foreløpig har vi fylt opp våren og tidlig sommer frem til og med juni – med totalt 23 hendelser fordelt på Gjøsvika Sykehjem, Røros Sykehjem og omsorgsboligene på Øverhagaen. I tillegg har vi to faste programposter som skjer ukentlig: Sextus som spiller og synger på Røros sykehjem hver tirsdag, og bingo med Domuspensjonistene på Omsorgsboligene hver onsdag.

Disse aktørene er med våren 2018:

Grete Haagenrud, Andreas Sandnes, Aina Røste, The Geriatrix (spiller fast på Gjøsvika en gang i måneden), Sextus (spiller hver tirsdag på Røros sykehjem – og har gjort dette i en årrekke),  Jan Ødegård, Maj-Britt Fjerdingen & Hans Petter Kvikne mfl, Ikvart, Unni Ryen, Roar Dille & Ragnar Løkken, Røros Seniordans, MacHaggis, Jo Bjørner Haugom, Hans Olav Sunsby, Erik Roll, Vegar Dahl & Ane Linn Haagaas, Morten Kuraas og Kirsti Sæter.

Vil DU være med?

Vi starter allerede nå med planleggingen av høst/vinter 2018. Har du lyst til å bidra med det du driver med, er det bare å melde sin interesse! Vi ønsker kulturformidling av alle slag – og terskelen skal være lav for å bidra. Vi er ikke ute etter konsertproduksjoner med stram regi – vi ønsker formidlingsglede fremfor alt!

Kulturkalenderen er et samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og kultursektoren i Røros kommune. Hvis du vil være med på kulturkalenderen vår – ta kontakt med kulturkonsulent Ane Linn Haagaas: T: 924 31 207 eller mail: ane.linn.haagaas@roros.kommune.no

Mer om kultur og helse finner du her: Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

 

X