Blog

Koronavirus

Når skal jeg holde barnet hjemme fra barnehage og skole?

Bilde er tatt i en skoletime, og viser to jenter som jobber med skolearbeid. Jentene ser konsentrerte i ei bok. Både foran og bak dem i klasserommet ser man flere elever som sitter å jobber.

Vi er på vei inn i sesongen for forkjølelse og influensa, og samtidig skal vi følge rådene for smittevern mot covid-19.

Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av det nye koronaviruset. Hvis de blir syke, har de oftest et lett forløp av covid-19. Symptomene er ofte milde og kortvarige og kan være vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Barn kan ha covid-19 uten at de får feber og hoste.

Vi har laget en veiledning som vi håper gjør det lettere for dere å vurdere når barn skal holdes hjemme fra barnehage og skole.

Hvem kan komme i barnehage og på skole?

  • Barn med rennende nese og god allmenntilstand kan komme i barnehage og skole.
  • En og annen hoste og god allmenntilstand er også greit.

Hvem skal holdes hjemme?

  • Barn som er slapp og har dårlig allmenntilstand skal holdes hjemme.
  • Hoster de hele tiden skal de også være hjemme.

Når skal barnet testes?

Du kan holde barnet hjemme et par dager og følg med på formen. Hvis barnet ditt fortsatt er i dårlig form etter to dager skal du ringe koronatelefonen på Røros legesenter.

Når kan barnet komme tilbake i barnehage og skole?

Når barnet ikke lenger har symptomer og allmenntilstanden er god kan barnet komme tilbake. Det er greit at barnet har restsymptomer, som rennende nese eller hoste av og til – så lenge allmenntilstanden er god kan de komme i barnehage og skole.

Forklaringer

Hva er symptomer på luftveisinfeksjoner?

Hoste, feber, sår hals, tett nese og rennende nese.

Når har barnet nedsatt allmenntilstand?

Når barn er i ferd med å bli syke merker du gjerne at sutrer mer enn vanlig, ikke vil spise, og de er i dårlig form. I tillegg har de for eksempel rennende nese eller hoste. De minste barna vil ofte ikke klage på vond hals og kroppsverk.

For voksne gjelder andre retningslinjer

Veiledningen over gjelder kun for barn. Våkner du og kjenner at du holder på å bli syk? Da skal du holde deg hjemme og ringe koronatelefonen på Røros legesenter. Dette gjelder alle voksne med ett eller flere symptomer på luftveisinfeksjon – det gjelder også deg som får lette symptomer. Se hva du skal gjøre hvis du mistenker smitte

X