Blog

Koronavirus, Næring

Informasjon til reindriftutøvere om testing og karanteneregler ved grensepassering

På grunn av strengere karantenebestemmelser ønsker vi å informere om hvilke regler som gjelder i Norge for både norske og svenske reindriftsutøvere som krysser grensen mellom Sverige og Norge.

Reindriftsutøvere er definert som samfunnskritisk personell i den norske covid-19 forskriften. Det betyr at de har mulighet til unntak fra karantenebestemmelsene ved grensepassering inn til Norge, når det er nødvendig for å opprettholde drift av virksomheten.

Det er viktig at alle som krysser grensen til Norge registrerer seg og tester seg

(jf. covid-19 forskriften)

Det betyr i praksis at:

  • Svenske reindriftsutøvere som skal til Norge skal teste seg på grensen mellom klokken 08.00 og 12.00 (Vauldalen teststasjon). Hvis dette ikke lar seg gjøre må de teste seg innen tre dager. Dette kan de gjøre på Røros legesenter på hverdager klokken 13.00. Det er viktig at de bestiller test før de kommer på legesenteret (se informasjon til slutt).
  • Det er kun personer som er absolutt nødvendig for å opprettholde drift som kan krysse grensen. De har kun lov til å være i arbeid i Norge, og må være i karantene på fritiden.
  • Norske reindriftsutøvere som har vært i Sverige må teste seg når de kommer tilbake til Norge. Det kan de gjøre på grensen på Vauldalen teststasjon, eller på Røros legesenter. De skal da være i karantene på fritiden.

Vauldalen teststasjon

Teststasjonen er åpen alle dager fra klokka 8.00 til 12.00. Alle som krysser grensa kan teste seg her, ingen timebestilling er nødvendig.

Røros legesenter

Skal du teste deg på Røros legesenter, må du bestille time før du kommer:

Følg smittevernreglene

Det er viktig at alle følger smittevernreglene både i Sverige og i Norge.

Det er spesielt viktig å:

  • holde avstand til andre
  • ikke ha for mange nærkontakter
X