Jordmor og jordmorberedskap

Jordmor og jordmorberedskap

Som gravid eller nybakte foreldre er det mye nytt å forholde seg til og mange føler seg usikre den første tiden. Da kan helsestasjonen være god å ha.

SIST OPPDATERT: 17.06. 2022 - 10:52
[easy-social-share]

Jordmor og jordmorberedskap

Vi gir råd, veiledning og svar på spørsmål som måtte dukke opp.
Alle gravide har rett på gratis helsekontroller til jordmor.

Mors og barnets utvikling gjennom svangerskapet er fokusområder ved konsultasjoner.

Jordmortjenesten tilbyr gratis oppfølging av svangerskapet fra svangerskapsuke 8-12 og helt frem til fødsel. Her følger jordmor fosterets vekst, utvikling og mors helsetilstand.

Jordmor er tilgjengelig på Røros helsestasjon mandager og torsdager.

Vi ønsker å møte den gravide tidlig i svangerskapet, for å fange opp aktuelle behov og spørsmål.

Kvinnen velger selv om hun ønsker oppfølging av jordmor eller lege, og man kan også velge annenhver gang hos hver fagruppe.

Se kontaktinformasjon for bestilling av time til jordmor.

Døgnvakt for jordmor

Jormor har døgnvakt og du kan ta kontakt på

telefon 468 17 570 .

Ta kontakt ved:

 • oppstart av fødsel
 • ved lite/ikke kjent liv
 • blødninger etter uke 16 i svangerskapet (før det kan du ringe fødsstua Tynset sykehus tlf.62483030).
Oppfølging i svangerskapet

Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen annbefaler oppfølging i svangerskapsuke 24-28-32-36-40. Ved behov kan tettere kontroller utføres.

Møter dere gjerne et par ganger før uke 20.

Tynset fødestue og NSFM St. Olavs hospital utfører utltralysundersøkelse.

Mere informasjon på:

https://stolav.no

http://helsenorge.no

https://sykehuset-innlandet.no

 

Fødselsforeberedende kurs

Holdes på Røros helsestasjon:

 • Foreldre med termin i samme periode møtes
 • Jordmor informerer om fødested og fødsel
 • Helsesøster informerer om barselstid og oppfølging fra helsestasjonen
 • Fysioterapeut informerer om aktivitet før og etter fødsel
 • Vi snakker om barseltid og forventinger
 • Varighet ca 2 timer. Kaffe/te og enkel servering.
Barselstreff

Holdes på Røros helsestasjon:

 • Foreldre og babyer med samme termin møtes
 • I fokus er fødsel,barselstid, utstyr og oppfølgingen av babyen og foreldrene.
 • Tilbud om barselstrening med fysioterapeut avtales
 • Varighet ca 2 timer Kaffe/Te og enkel servering
Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Kontaktinformasjon

Jordmortjenesten i Røros kommune
Henrik Grønnsvei 25
7374 Røros

Jordmor
Janne Uthus
Tlf: 72 41 94 98/72 41 94 95
E-post: janne.uthus@roros.kommune.no

Jordmorberedskap for Røros og Holtålen
Tlf: 468 17 570

NB: I perioden tirsdag 21 juni til mandag 18 juli 2022 blir telefoner til jordmorberedskapstelefonen automatisk satt over til St.Olavs Hospital.

X