Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Helseplattformen

Glåmos skole blir opplæringsarena når ansatte skal kurses i Helseplattformen

Gjennom 6 uker til høsten skal 300 ansatte i helse- og omsorg gjennomgå kurs og opplæring i Helseplattformen. Opplæringen gjennomføres ved at alle ansatte først gjennomgår et e-læringskurs før de kommer til klasseromsundervisning.

De aller fleste ansatte skal gjennomgå et heldagskurs i klasserom, og da er vi så heldige at vi får disponere to klasserom på Glåmos skole. De ansatte ved Glåmos skole har lagt det godt til rette slik at opplæringen kan gjennomføres  i fred og ro, og det setter prosjektet stor pris på.

I forrige uke var deler av prosjektgruppen på Glåmos skole på befaring for å se på lokalene. «Vi er utrolig takknemlig for at avdelingsleder Anne Marie Mørtvedt og hennes kollegaer legger så godt til rette for at vi kan være her og gjennomføre opplæringen», sier lokal innføringsleder Maj Britt Fjerdingen. – Her får ansatte den nødvendige roen slik at de kan konsentrere seg fullt og helt om kurset, sier hun.

Riggingen av kurslokalene starter i uke 33, og selve opplæringen starter i uke 36.

På bildet ser vi IT-leder Rune Meli og avdelingsleder Anne Marie Mørtvedt som inspiserer klasserommene som skal brukes.

 

X