Blog

Aktuelt, framtidas trygghet og omsorg, Helse og omsorg, Nyheter

Ergoterapeut, folkehelsekoordinator, kommunepsykolog og hjelpemiddellager har flyttet til nye lokaler

Bergmannsgata 23, sokkel

I forbindelse med bygging av Øverhagaen bo,- helse,- og velferdssenter så flyttet forvaltningskontoret inn i midlertidige lokaler allerede i desember. Nå har flere funksjoner flyttet etter. Både ergoterapeuten, folkehelsekoordinatoren, kommunepsykologen og kreftkoordinatoren er nå å finne i sokkeletasjen i postgården i Bergmannsgata 23.

Hjelpemidler hentes og leveres på brannstasjonen
Samtidig har lageret for hjelpemidler flyttet til brannstasjonens lokaler ved Gjøsvika. Frank Walter Thørn har også flyttet dit, og vil ha en vesentlig funksjon i å administrere lageret med hjelpemidler, samt utlevering. For innbyggerne betyr det i praksis at hjelpemidler nå skal hentes ut og leveres tilbake på brannstasjonen, og ikke på Øverhagaen som tidligere.

Lån av hjelpemidler skal som før koordineres av ergoterapeut Inger Therese Holm. Hun har heretter kontor i underetasjen på postgården.

X