Blog

Bilde av en blå sykkel. På veggen bak henger en plakat med logoen til Intersport.

Rørosingene var flinke til å støtte opp om HUNT (Helseundersøkelsen i Trøndelag) tidligere i høst, og nå er premiene trukket ut.

Høy deltagelse og svarprosent

Røros endte opp med en svarprosent på 65,7 %. Av de 27 kommunene i Trøndelag som deltok, tok vi en 3.plass. Foran oss på lista hadde vi nabokommunene Holtålen og Tydal. Det var lenge en differanse i responsen mellom menn og kvinner på rundt 20 %, men mennene mobiliserte bra på slutten. Det gjorde at differansen ble i underkant av 15 % i favør kvinnene.

Det å oppnå en såpass høy svarprosent i en helseundersøkelse er meget bra. Vi vil derfor rette en stor takk til alle som tok seg tid til å bidra. Dette vil være med å danne grunnlaget for bedre folkehelse i kommunen vår.

Vinnerne

Blant alle som deltok i Røros kommune har vi trukket følgende vinnere av premier:

  • Sykkel gitt av Intersport Røros: Martin Skanke
  • Treningskort gitt av Aktiviteten Treningssenter: Arvid Prytz
  • Kinobilletter gitt av Røros Kino: Bjørn Roald Olsen, Trude Lein, Saara Johanna Kunelius, Åshild Gåsvatn Rye og Adnan Begic.

Tusen takk til alle som deltok i HUNT!

X