Aktuelt

Røros kommune inviterer alle som er interessert i bolig- og stedsutvikling i Røros tettsted til åpent møte.

Klikk her for å lese videre

I Os, Holtålen og Røros kommuner er det nå ledig 100 % fast stilling som landbrukskonsulent.

Klikk her for å lese videre

Kommuneregnskapet for 2016 ble avlagt med godt resultat. Resultatet skyldes stram økonomistyring og gode ekstrainntekter fra høy skatteinngang og bosetting av flyktninger. I sum medførte det gode resultatet at Røros kommune fra sommeren 2017 ikke lenger er en ROBEK-kommune.

Klikk her for å lese videre

Vi vil gjerne ha innspill fra deg som er innbygger i kommunen vår. Dine svar er viktige for det videre arbeidet med å forbedre kommunens tjenester.

Klikk her for å lese videre

Lyst til å spille et instrument, tegne og male, danse eller spille teater (Agendateateret)? Da må du melde deg på kulturskolen.

Klikk her for å lese videre

Er du produsent av lokalmat, og ønsker å bli tryggere i dine beslutninger om logistikk?

Klikk her for å lese videre

Tirsdag 30. mai kan du lære hvordan du kommer i gang og senere lykkes med røyeoppdrett i Fjellregionen.

Klikk her for å lese videre

Grunnkurs i kadaversøk arrangeres 16. – 18. juni 2017. Kurs i beitetilsyn arrangeres 18.august. Påmeldingsfrist til begge kursene er 1. juni.

Klikk her for å lese videre

Ta jegeransvar og benytt sjansen til å øke din kompetanse på ettersøk.

Klikk her for å lese videre

Registrering av dyretall (ikke lam) skal registreres i mai. Det innmeldte antall dyr gir grunnlag for husdyrtilskudd, driftstilskudd, avløsertilskudd og grunnlag for grovforareal. Alle med dyr må søke i mai. Dette gjelder også pelsdyr.

Klikk her for å lese videre

Berit Bugten Østbyhaug er godt i gang som leder for landbruksforvaltningen i Holtålen, Røros og Os. Hun mener regionen sitter på store ressurser innen landbruket.

Klikk her for å lese videre

Prosjektet kompetanseløft Lokalmat – Reiseliv skal ha en kursserie for lokalmatprodusenter. Første kurs er torsdag 11. mai, og vil handle om markedsorientering og forståelse.

Klikk her for å lese videre

Rørosmuseet arrangerer for 18. gang handverksdager på Røros i perioden 23.-27. august. Kursene er særlig rettet mot handverkere, men også for andre som ønsker mer kunnskaper om tradisjonelle handverksteknikker. Nå kan du søke stipend på kr. 5000,- for å delta!

Klikk her for å lese videre

Tall fra NAV pr. 28. april 2017 viser at arbeidsledigheten på Røros holder seg lav med en ledighet på 1,5 %.

Klikk her for å lese videre

Hege Westskog, forskningsleder fra Norges fremste institutt for klimaforskning CICERO, er på Røros i dag.  Hun forteller oss hvordan vi som kommune kan bli mer miljøvennelig.    → Se foredraget direkte her!  

Klikk her for å lese videre

Hege Westskog, forskningsleder fra Norges fremste institutt for klimaforskning CICERO, kommer til Røros 2. mai. -Vi sender direkte, så du kan få med deg foredraget!

Klikk her for å lese videre

For deg som bor i Trøndelag eller Møre og Romsdal har allerede NRKs radiokanaler blitt heldigitale, men 21. april blir også de kommersielle riksdekkende kanalene og enkelte lokalradioer digitale. 

Klikk her for å lese videre

Nå kan du søke tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Søknadsfrist i Røros kommune er 1. juni.

Klikk her for å lese videre

Velkommen til landbrukstreff for gårdbrukere i Os, Røros og Holtålen.

Klikk her for å lese videre

Røros kommune skal være en god kommune for innbyggerne, næringslivet, frivillige i lag og foreninger og ikke minst for de ansatte. Kommunen er alle oss som bor og har vårt virke her.

Klikk her for å lese videre

X