Aktuelt

Det er på vegne av de 10 medlemskommunene bak vårt interkommunale avfallsselskap FIAS AS søkt Miljødirektoratet om midler til å utrede mulighetene for biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel, matavfall, slakteavfall fra næringsmiddelindustrien og slam fra renseanlegg.

Continue Reading

Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Continue Reading

Lørdag 26. januar kl. 11.00 kjører biblioteket i gang igjen med sine populære Eventyrlige lørdager. Da kommer Inge Aas og leser boka om da Bukkene Bruse dro til badeland av Bjørn Rørvik og Gry Moursund. I mars kommer Riksteateret til Storstuggu med forestillingen Bukkene Bruse lager rumpebrann. Lørdagens fortellerstund kan da være en god opplading […]

Continue Reading

Opplevelseskortet er et tiltak for å gi barn og ungdom i alderen 2-16 år i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i kultur- og aktivitetstilbud uten at dette koster noe. I dag ser vi at familiens inntektsnivå gir tydelig utslag i hvilke aktiviteter barn og ungdom deltar i. I et samarbeid med NAV har Holtålen kommune […]

Continue Reading

Mandag 14. januar blir det innsamling av juletrær i Røros sentrum. Trærne må settes ved vei før kl 07.00.

Continue Reading

En kultur- opplevelses- og aktivitetskalender for sykehjem og omsorgsboliger Før jul 2017 gikk Røros kommune ut med en oppfordring til det frivillige kulturlivet om å bidra med sang, musikk, spill eller fortelling på våre sykehjem og omsorgsboliger. Vi opplevde stor respons på dette, som førte til mange flotte opplevelser for både pasienter, beboere, ansatte og […]

Continue Reading

Fra 1. januar 2019 er åpningstiden på servicetorget 09:00 – 15:00.

Continue Reading

Åpningstider i jula på servicetorget:

Continue Reading

Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram

Continue Reading

Årets siste nyhetsbrev fra landbruksavdelingen i Røros, Os og Holtålen – les her.  

Continue Reading

Kulturskolen har gleden av å introdusere et nytt tilbud fra 1. januar 2019 – UKULELE!

Continue Reading

Kulturskolen har gleden av å introdusere et nytt tilbud fra 1. januar 2019 – UKULELE!

Continue Reading

Røros Frivilligsentral, NAV Røros og Røros voksenopplæring / flyktningetjeneste drar i gang et gammelt initiativ med julegavetre sammen med Coop Røros.

Continue Reading

Komite for helse og omsorg er i gang med å utarbeide en boligpolitisk plan.

Continue Reading

Tilbudssum er på 245 millioner eksklusive mva, i dette inngår også tilbudt fast sum for regulering av pris og lønnsstigning på 3 millioner eksklusive mva i byggeperioden. Vi påregner omtrent 100 millioner i tilskudd fra Husbanken.

Continue Reading

Politikerne i Røros kommune, ved komité for kultur og samfunnsutvikling arbeider for tiden med medborgerdialog og nærdemokrati.

Continue Reading

Formannskapet på Røros gjorde torsdag 6.12.2018 følgende vedtak. Røros kommunes kulturpris 2018 tildeles Olav Luksengård Mjelva.

Continue Reading

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.

Continue Reading

Tirsdag 13. november arrangerte Øverhagan bofellesskap sitt årlige rakfisklag.

Continue Reading

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 er lagt ut på offentlig høring.

Continue Reading

X