Aktuelt

For andre år på rad får Røros kommune støtte fra KS-programmet Klart språk i kommunesektoren. I år får vi 30 000 kroner til språkarbeid.

Klikk her for å lese videre

Formannskapet i Røros kommune gjorde 14.06.2018 følgende vedtak: «Bergstadstipendet 2018 tildeles Eli Wintervold». Bergstadstipendet kan søkes av kulturarbeidere, kunstnere eller forskere som gjennom sitt arbeid, kontinuerlig eller prosjektrettet, er knyttet opp til Rørosdistriktet. Eli Wintervold er en 36 år gammel, selvlært kunstner som er oppvokst og bosatt på Røros. Som kunstmaler arbeider Eli for det […]

Klikk her for å lese videre

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018. Mange som ikke søker Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), […]

Klikk her for å lese videre

Korresponderende buss til Synnervika og M/S Fæmund II ATB s bussrute 540 korresponderer med M/S Fæmund II på alle sommerens avganger. Klikk her for å laste ned detaljert bussrute. Betaling og priser: Du kan betale reisen med AtB Mobillett-app, bankkort og reisekortet t:kort. Ved kontant betaling vil det komme et ombordtillegg. Forhåndskjøpt billett lønner seg. […]

Klikk her for å lese videre

Med forbehold om godkjenning fra NOKUT, starter et nytt fagskoletilbud opp på Røros 15. september. Du kan søke allerede nå, og søknadsfristen er 1. september.

Klikk her for å lese videre

Under finner du informasjon om barnehagedriften i Kvitsandenbarnehage i sommer og til høsten.

Klikk her for å lese videre

Lyst til å spille et instrument, tegne og male, danse eller spille teater (Agendateateret)? Meld deg på Kulturskolen!

Klikk her for å lese videre

En kombinasjon av høye temperaturer, vind og lite nedbør gjør at det er meget stor fare for skogbrann / brann i utmark i hele vår region. Faren øker time for time slik situasjonen er nå.

Klikk her for å lese videre

Fra 1.juni blir tjenesten å finne i nyoppussede lokaler på Øverhagaen 1, gjerne kjent som «Den gamle aldersheimen». Der skal tjenesten disponere en egen kontorfløy ut mot vegen.

Klikk her for å lese videre

Fiskeforbudet er opphevet etter at tiltak mot den ikke-stedegne fiskearten mort er gjennomført i Gjettjønna. Fisket åpnes dermed i Håelva mellom Storbekken og Gjøsvikbrua i Røros kommune. Vær oppmerksom på at innlandsfiskeforskriften og lokale fiskeregler gjelder. Det er pr.dato ikke fisk i GJettjønna, men det påågår arbeid med reetablering. https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Sok/?q=gjettj%C3%B8nna

Klikk her for å lese videre

Den 15. mai besluttet regjeringen at Røros kommune skal innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. juli i år. Dette er i tråd med regjeringens ønske om å utvikle og styrke sørsamisk språk. Røros er blant kjerneområdene for sørsamisk språk. Sørsamisk er klassifisert som alvorlig truet på UNESCOs røde liste over truede språk og stod […]

Klikk her for å lese videre

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut en midlertidig tilskuddsordning for tiltak til romanifolket/taterne. Tilskuddsordningen har som formål å bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Over tilskuddsordningen kan frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner, og foretak som har virksomhet i tilknytning til romanifolket/taterne søke om prosjektstøtte. Søknadsfrist er 11. juni og 15. […]

Klikk her for å lese videre

Detaljreguleringsplan for Langegga er i brev datert 4.5.2018 stadfestet av fylkesmannen. Dette betyr at kommunens vedtak i plansaker opprettholdes og at klagene i plansaker ikke er ført frem.

Klikk her for å lese videre

18. og 19. april startet TFF Os og Røros opp kurset «Mitt Livs ABC». Kurset går over 1 år, og er i regi av Aldring og helse.

Klikk her for å lese videre

Røros kommune skal i løpet av 2018 retaksere alle eiendommer. I forbindelse med dette arbeidet vil vi befare alle eiendommene i kommunen.

Klikk her for å lese videre

Ole Kjetil Lagaard er ansatt som ny næringssjef i Røros kommune og starter i den nye jobben 4. juni.

Klikk her for å lese videre

Før jul i 2017 gikk vi ut med en oppfordring til det frivillige kulturlivet om å bidra med sang, musikk, spill, fortelling – eller noe helt annet – på våre sykehjem og omsorgsboliger. Responsen var overveldende! Svært mange meldte sin interesse for å bidra – og vi fikk raskt en fyldig kulturkalender for begge sykehjem […]

Klikk her for å lese videre

Brann – og redningstjenesten i Røros kommune har fått tilskudd på 1.000 000 kroner fra Riksantikvaren til brannsikring av den vernede tette trehusbebyggelsen i Røros sentrum.

Klikk her for å lese videre

Kommunen og statlige etater ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Dette fører til bedre service for deg. Røros kommune innfører Digital Postkasse 11. april. 

Klikk her for å lese videre

Nytt fra landbruksavdelingen. 1 utgave av landbruksnytt 2018 kan leses her

Klikk her for å lese videre

X