Aktuelt

Klar for Falkberget for barn? Under Artut kulturfest kommer Kirsti Sæter på Eventyrlig lørdag på biblioteket og tar barna med inn i Eventyrfjell. Der er det mange rare skapninger som underjordinger, troll og jutuler. Velkommen lørdag 28. september kl. 11.00. Gratis inngang.

Klikk her for å lese videre

Mandatfordeling  og kandidatkåring fra kommunestyrevalget 2019 er nå klart. Klikk her for å se!

Klikk her for å lese videre

Røros kommune kartlegger forekomsten av forurenset overflatejord i alle private og kommunale barnehager. Undersøkelsene startet i mai 2019, og skal etter planen være gjennomført innen 31. desember 2019. Målet er at barna skal ha trygge utemiljøer.   Bakgrunn Ved utbygging av Øverhagan Bo -Helse og velferdssenter ble det foretatt en grunnundersøkelse for miljøkartlegging. Det ble […]

Klikk her for å lese videre

  Mandag 9. september har valglokalene følgende åpningstider: Røros Gymbygg 9.00 – 20.00 Brekken Bjørkly  12.00 – 19.00 Glåmos samfunnshus 12.00 – 19.00   Husk å ta med legitimasjon! Vel møtt!

Klikk her for å lese videre

Røros kommune kan hvert år dele ut en frivillighetspris. Prisen skal deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats til beste for medmennesker i Røros kommune. Formålet med prisen er å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats, og å fremme frivillig engasjement. Prisen består av et diplom og et […]

Klikk her for å lese videre

Røros bibliotek er så heldige å få besøk av den samiske forfatteren Inga Ravna Eira. Hun har skrevet lyrikk, noveller og barnebøker. Hun har mottatt flere priser og er nå samisk kandidat til Nordisk råds litteraturpris. Møt henne på biblioteket tirsdag 17. september kl. 19.00. Arrangert med støtte fra Fritt Ord og Trøndelag fylkesbibliotek Gratis […]

Klikk her for å lese videre

I august var 4 777 helt arbeidsledige i Trøndelag. Det er 1,9 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på 2 prosent fra samme periode i fjor. Av disse er 2 265 kvinner og 2 512 menn. 29 prosent av de ledige har innvandrerbakgrunn. Til sammen 1 362 personer. I Røros kommune var 33 personer ledige, […]

Klikk her for å lese videre

Fredag var siste dag i Røros kommune for Lis-1 lege Adem Mandzuka. Vi takker for den gode innsatsen, og ønsker lykke til videre!

Klikk her for å lese videre

Os kommune og Røros kommune i samarbeid med Os helselag og Røros og Holtålen demensforening inviterer til «Pårørendeskole» høsten 2019. Tilbudet er for personer som har et familiemedlem med en demenssykdom eller for andre som ønsker å vite mer om demenssykdommer. Pårørendeskolen går over 5 kvelder fra kl. 19.00 – 21.30 4 september: Hva er demens? […]

Klikk her for å lese videre

Frisklivssentralen og Psykisk helse-og rustjeneste i Røros Kommune ønsker velkommen til kurs i mestring av belastning (KIB). Ny påmeldingsfrist er 10.september.  Kurset er for personer som har behov for, og ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger både i arbeid og privatliv. Ler mer om kurset her: https://roros.kommune.no/aktuelt/nyheter/nytt-kurs-i-mestring-av-belastning/

Klikk her for å lese videre

Tirsdag 3. september kjøres «Tirsdagstrimmen» ved Eldresenteret på Røros i gang igjen. Ved å ta en kikk på filmen  får du et innblikk i tilbudet som kombinerer fysisk aktivitet og sosialt fellesskap på en fin måte. Tenk forebyggende helse, og bli med på «Tirsdagstrimmen». Gamle og  nye deltagere er velkommen.

Klikk her for å lese videre

Økningen av unge uføre fortsetter. 2,4 prosent under 30 år er uføretrygdet i Trøndelag. I 2010 lå andelen på 1,3 prosent. Ved utgangen av juni (2. kvartal) mottok 31 945 personer uføretrygd i Trøndelag. Det utgjør 10,8 prosent av befolkningen i såkalt arbeidsfør alder, 18 til 67 år. En økning på 0,3 prosentpoeng fra 2. kvartal i […]

Klikk her for å lese videre

Røros sykehjem har for en tid tilbake gått til anskaffelse av robotstøvsuger, og er veldig godt fornøyd. Dette er fremtidens løsning på mange av de arealene vi har, og det betyr at vi kan bruke renholdspersonalet mer spesifikt på oppdrag som en robot ikke kan løse. «Vi er så fornøyd at vi nå går til […]

Klikk her for å lese videre

Hjemmebaserte tjenester har modernisert trygghetsalarmene ved omsorgsboligene ved Øverhagaen 5. Fra å bruke analoge signaler har man nå byttet ut dette med digitale trygghetsalarmer som gir store fordeler. Den største fordelen er at ansatte kan kommunisere direkte med bruker via alarmen, og det skaper bedre trygghet for beboerne. Signalene fra trygghetsalarmene går direkte til ansattes […]

Klikk her for å lese videre

Sted: Mære landbruksskole Tid:   Fra mandag 23. september 2019 kl. 09.00 til tirsdag 24. september 2019 kl. 15.00 Påmeldingsfrist: Lørdag 7. september 2019 kl. 00.00 Kurset passer for deg som har bestemt deg for å starte IPT på gården, og/eller ønsker å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Matmerk for å kunne bruke navn og logo, […]

Klikk her for å lese videre

Røros bibliotek ønsker velkommen til bokbad med Levi Henriksen. Bokbader er Hanna Lindberg. Søndag 1. september kl. 18.00 Gratis inngang. Bokbadet er en del av prosjektet «Før og med forfatteren» i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek.

Klikk her for å lese videre

Oppheving av eldre reguleringsplaner i Røros kommune – et skritt på veien til et mer oppdatert plangrunnlag.

Klikk her for å lese videre

Program Besøk og vandring i Småsetran Arrangører: Røros kommune, Rørosmuseet og Røros Museums- og historielag Åpent for alle 16:00 -17:00 Grytbaksetra – se kart • Velkommen v/ordfører Hans Vintervold • Markering av jubileet m/kaffe og kake • Hilsen v/riksantikvar Hanna Geiran 17:00-18:00 Rundtur i Småsetran v/byantikvar Magnus Borgos og Randi Borgos, fagkonsulent ved Rørosmuseet • […]

Klikk her for å lese videre

Antallet personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) i Trøndelag har gått ned med nesten tusen personer det siste året. Dette tilsvarer en reduksjon på 9 prosent. Til sammen mottok 9 778 personer AAP ved utgangen av juni i år. Dette utgjør 3,3 prosent av befolkningen. I landet samlet sett mottar 3,5 prosent av befolkningen AAP. Utviklingen […]

Klikk her for å lese videre

En gang i uka møtes mødre på voksenopplæringen på Røros og snakker om barn, hverdagen, og foreldrerollen i Norge o.l.

Klikk her for å lese videre

X