Tiltaksliste (BTI)

Tiltaksliste (BTI)

Hvert nivå beskriver forløpet i arbeidet med å avklare undring/bekymringer og iverksette tiltak i og mellom tjenestene.

SIST OPPDATERT: 08.01. 2020 - 12:03

Tiltaksliste (BTI)

Liste over tiltak i de forskjellige virksomhetene

UNDER KONSTRUKSJON!

under_konstruksjon

Fritid

Fritid

Røros kommune har et allsidig tilbud av fritidsaktiviteter for barn, unge og familier.

⇒Link til kultur, idrett og fritid på kommunens hjemmeside

⇒ Link til kommunens idrettshall og svømmebasseng

Foreldrenettverk

Foreldrenettverk

Røros kommune har et allsidig tilbud av fritidsaktiviteter for barn, unge og familier.

⇒Link til kultur, idrett og fritid på kommunens hjemmeside

⇒ Link til kommunens idrettshall og svømmebasseng

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning

Røros kommune har et allsidig tilbud av fritidsaktiviteter for barn, unge og familier.

⇒Link til kultur, idrett og fritid på kommunens hjemmeside

⇒ Link til kommunens idrettshall og svømmebasseng

Treffpunkt

Treffpunkt

Røros kommune har et allsidig tilbud av fritidsaktiviteter for barn, unge og familier.

⇒Link til kultur, idrett og fritid på kommunens hjemmeside

⇒ Link til kommunens idrettshall og svømmebasseng

Hjelp fra andre

Hjelp fra andre

Røros kommune har et allsidig tilbud av fritidsaktiviteter for barn, unge og familier.

⇒Link til kultur, idrett og fritid på kommunens hjemmeside

⇒ Link til kommunens idrettshall og svømmebasseng

Bedre tverrfaglig innsats

KONTAKTINFORMASJON

Kontaktperson
Bjørg Todalshaug, helsesykepleier
Tlf: 72 41 94 95 / 92 82 74 64
E-post: bjorg.todalshaug@roros.kommune.no

BTI-ansvarlig
Marit Agnete Trollerud, kommunalsjef oppvekst
Tlf: 97 54 13 76
E-post: marit.jansen@roros.kommune.no

 

X