Blog

I Norge er vi så heldige å ha en ordning som heter Den kulturelle skolesekken (DKS). Gjennom DKS får alle skoleelever fra 1. trinn i grunnskolen til og med 3. trinn i videregående skole oppleve ulike kunst- og kulturuttrykk i sin skolehverdag. Målet er at alle elever i løpet av sin skolegang skal få møte og gjøre seg kjent med både film, litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst og kulturarv. DKS er et samarbeid mellom oppvekst- og kultursektoren både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Gratis kulturopplevelser – for absolutt alle elever

Gjennom DKS får alle elever mulighet til å oppleve kunst og kultur av høy kvalitet – helt gratis. Alle skolene i Trøndelagskommunene får besøk av utøvere som reiser på turné gjennom fylket, besøk som er organisert av Trøndelag fylkeskommune. I tillegg utformer Røros kommune et eget DKS-program som skal utfylle de fylkeskommunale produksjonene. For skoleåret 2019/2020 får elevene våre både møte forfattere, oppleve operasang, lære seg polsdans, utforske arbeid med mosaikk og se James Bond i teaterform – for å nevne noe.

Alle grunnskoleelevene i Røros kommune får også opplegg gjennom «Verdensarven som veiviser» i regi av Rørosmuseet, samt at flere av de store kulturarrangementene vi har på Røros ofte har egne barne- og ungdomsopplegg i samarbeid med skolen. Samlet blir dette et mangfoldig og godt kulturtilbud for våre elever.

Hvor kan jeg se hva som kommer til våre skoler?

Turnéprogram fra Trøndelag fylkeskommune til Røros kommune finner du her: DKS-PRODUKSJONER 2019 – 2020

Lokale DKS-midler for skoleåret 2019/2020 benyttes til:
• Litteraturfest Røros
• Lykkebeinet med Meerke Krihke Leine Biente
• Den store skolekinouka
• Polskurs
• Fortæleran kjem!
• 10. trinns musikkproduksjon
• Sommerles

Mer info om Den kulturelle skolesekken finner du her:

denkulturelleskolesekken.no

 

Spørsmål om DKS? Ta kontakt med DKS kommunekontakt:

Ane Linn Haagaas
T: 924 31 207
M: ane.linn.haagaas@roros.kommune.no

X