Blog

Bilde Kvitsanden barnehage

 

Barn og ansatte kan flytte tilbake til Egga, i Kvitsanda barnehage, så snart bygget blir godkjent. 

Saneringsarbeidet i Egga barnehage er nå avsluttet. Asbestplater i himling og tak er fjernet. Rengjøringsarbeidet på loft fortsetter, og miljøkartlegginger blir gjort kontinuerlig for å sikre at luftkvaliteten er bra. Det er på loftet den største delen av arbeidet er, og det er viktig for oss at ingen skal inn i Egga før bygningen er «friskmeldt». I tillegg skal det legges nytt gulvbelegg på deler av arealet i 2.etasje. Det skal også gjøres personalmessige tilrettelegginger. Dette påvirker ikke gjenåpningstidspunktet for barnehagen. Det er testene og Arbeidstilsynets godkjenning som avgjør når innflytting kan skje. Vi kan derfor ikke med sikkerhet si om det blir flytting før eller etter jul.

X