Blog

Kun for noen dager siden pakket Røros skole sammen kulisser, kostymer og rekvisitter for sin hittil siste musikkteateroppsetning – Bør Børson Jr. -men ingen ting tilsier at dette blir den siste produksjonen. Oppsetningene er svært viktige prosjekter – både for miljø og trygghet i klassen, musikkfag og skuespillerlæring, men også for alternative måter å lære seg øvrige fag på.

Helt siden 2004 har Røros skole hatt store musikkteaterprosjekt med 10. trinnselevene sine. En oppsummering vil se slik ut:

2004 En drittsekk er en drittsekk
2005 Spenning i lufta
2006 Dum dummere dritings
2007 Penny Lane
2008 Gammelpotetas venner
2009 Grease
2010 Levva Livet (Omskriving av Purpur og Gull)
2011 The best of Røros Skole
2012 Spell åt mi (Vømmel)
2013 En drittsekk er en drittsekk uansett nasjon
2014 Penny Lane
2015 An-Magritt
2016 Grease
2017 Bør Børson

I 2004 var Elise Leganger, Anne Karin Tønset Wendelbo og Håvard Dahl  hovedpådrivere og ansvarlige for gjennomføringen av prosjektene. Fra 2005 var Mattis Rønning og Håvard Dahl primus motorer,  og fra 2009 har Unni Ryen og Håvard Dahl hatt hovedansvar for musikkteateroppsetningene.

– Et utrolig fint minne for resten av livet!

Elevene får hvert år evaluere prosjektene – blant annet på prosess, egen deltagelse, lærernes arbeid og forarbeid. Her er noe av det som ble sagt i år – på hva de har lært:

«Man kan klare nesten alt med positive tilbakemeldinger»
«Jeg ble mer sikker på meg selv og andre i klassen»
«Det er greit å gjøre feil»
«Jeg har lært mye om hva som skal til i en teaterproduksjon»
«Til og med de som er tilbaketrukket kan blomstre»
«Jeg har lært mer om Bør på en annen måte enn det jeg ville gjort om vi bare hadde lest boka»
«Jeg har lært å snakke til et publikum»
«Jeg har lært å lage pressemelding»
«God moral og motivasjon kurerer alt»
«Et utrolig fint minne for resten av livet»

Takk for i år!

 

 

X