Archives

Trøndelag har aldri hatt lavere arbeidsledighet i mars. Og tilgangen på ledige stillinger vokser. Ledigheten er nå helt nede på 2 prosent, en nedgang på 5 prosent fra i fjor, som i praksis betyr at 275 flere er i arbeid. Totalt er det 4 397 antall ledige i Trøndelag. Samlet for landet er andelen helt […]

Klikk her for å lese videre

Sykefraværet i Trøndelag lå på 5,4 prosent i 4. kvartal i 2018, som tilsvarer en svak økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2017. Trønderne er litt mer syke enn landsgjennomsnittet, som er på 5,1 prosent. Blant de mest folkerike kommunene har Trondheim lavest sykefravær med 4,9 prosent. Deretter følger Levanger med 5,3 […]

Klikk her for å lese videre

Økningen blant unge uføre fortsetter. 2,3 prosent under 30 år er uføretrygdet i  Trøndelag. I 2010 lå andelen på  1 prosent. Ved utgangen av 2018 mottok 31 064 personer uføretrygd i Trøndelag. Det utgjør 10,6 prosent av befolkningen i såkalt arbeidsfør alder, 18 til 67 år, og er en økning på 3,4 prosent fra 2017. […]

Klikk her for å lese videre

X