Archives

Økningen blant unge uføre fortsetter. 2,3 prosent under 30 år er uføretrygdet i  Trøndelag. I 2010 lå andelen på  1 prosent. Ved utgangen av 2018 mottok 31 064 personer uføretrygd i Trøndelag. Det utgjør 10,6 prosent av befolkningen i såkalt arbeidsfør alder, 18 til 67 år, og er en økning på 3,4 prosent fra 2017. […]

Klikk her for å lese videre

Den lave ledigheten i Trøndelag holder seg stabil. Ved utgangen av januar var 2,2 prosent av arbeidsstyrken i fylket registrert som helt ledig. Dette tilsvarer 5357 personer, mens 2322 personer er registrert som delvis ledige. I tillegg er antallet arbeidssøkere på tiltak redusert til 1296 personer, som utgjør en nedgang på -13 prosent siden januar […]

Klikk her for å lese videre

X