Archives

Rørosmuseet arrangerer for 18. gang handverksdager på Røros i perioden 23.-27. august. Kursene er særlig rettet mot handverkere, men også for andre som ønsker mer kunnskaper om tradisjonelle handverksteknikker. Nå kan du søke stipend på kr. 5000,- for å delta!

Klikk her for å lese videre

Tall fra NAV pr. 28. april 2017 viser at arbeidsledigheten på Røros holder seg lav med en ledighet på 1,5 %.

Klikk her for å lese videre

Velkommen til vår møteplass i fjellregionen. Temakafeen er et sosialt treff for kreftrammede, pårørende og etterlatte.

Klikk her for å lese videre

For deg som bor i Trøndelag eller Møre og Romsdal har allerede NRKs radiokanaler blitt heldigitale, men 21. april blir også de kommersielle riksdekkende kanalene og enkelte lokalradioer digitale. 

Klikk her for å lese videre

Nå kan du søke tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Søknadsfrist i Røros kommune er 1. juni.

Klikk her for å lese videre

Velkommen til landbrukstreff for gårdbrukere i Os, Røros og Holtålen.

Klikk her for å lese videre

Kulturskolen åpner påskeegg, og ut strømmer et mangfold av musikk, sang, dans og billedkunst. Det hele ledes av elever fra Agendateateret/kulturskolen.

Klikk her for å lese videre

Statistikk fra NAV 31. mars 2017 viser at arbeidsledigheten i Røros kommune er stabilt lav. Også arbeidsledigheten i Sør – Trøndelag ligger godt under snittet for landet.  

Klikk her for å lese videre

Onsdag 5. april inviterer Bonde- og småbrukerlagene i Holtålen og Røros til åpent møte med tema jordbrukspolitikk og landbruket i Rørosregionen.

Klikk her for å lese videre

Vi er stolte av å kunne presentere tre nominerte til Drømmestipendet 2017 fra Røros. De tre nominerte er Fredrik Nøss Høyem – musikk, Ivar Østby – skapende skriving og Hanna Aunmo Schølberg – hundekjøring. De er alle strålende representanter for kulturlivet på Røros.

Klikk her for å lese videre

Aktivt Fjellandbruk – Årskonferansen 2017 holdes på Storstuggu på Røros torsdag 23. mars kl 10.30. Påmeldingsfrist er 16. mars.

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har med bakgrunn i siste ukers medieoppslag i Fjell-Ljom, behov for å presisere og nyansere Fjell-Ljom sin dekning av ulike problemstillinger i Røros kommune.  

Klikk her for å lese videre

Skattekontoret på Røros stenges for publikum 1. juni 2017 og ansatte er planlagt flyttet til Tynset skattekontor 1. desember 2019.

Klikk her for å lese videre

Det fastsettes ekstraordinær båndtvang fra og med 28. februar 2017, grunnet uvanlig store snømengder som gjør viltet spesielt sårbart mot forstyrrelser.

Klikk her for å lese videre

Tirsdag 14. mars 2017 er det planleggingsdag og dermed ikke undervisning for elever ved skolene i Røros kommune (Røros, Glåmos og Brekken). SFO er åpen. Behov for SFO-tilbud denne dagen må meldes innen onsdag 22. februar (Røros). Det vil bli sendt ut informasjon om planleggingsdagen fra den enkelte skole. Dette er siste flytende planleggingsdag for våren 2017. […]

Klikk her for å lese videre

2016 ble et økonomisk godt år for Røros kommune. Røros kommunes regnskap for 2016 er nå oversendt revisjon og innrapportert til SSB. Foreløpig årsresultat viser et overskudd på 20,4 millioner kroner før inndekning av tidligere års underskudd. Ved inngangen av året var akkumulert underskudd på ca 15 millioner kroner, dette betyr at regnskapet kan avsluttes […]

Klikk her for å lese videre

Hovedopptaket til kommunale og private barnehager 2017/2018 har søknadsfrist 1. mars.  Barnehageåret starter 15.august. Oppstartdato for hovedopptak settes til perioden 15. – 31. august. Ønskes senere oppstart må det betales fra tildelt dato sjøl om plassen ikke benyttes. Barn som står på venteliste, og barn som ikke har fått innvilget ønsket barnehage inneværende barnehageår må […]

Klikk her for å lese videre

I dag har vi lansert vår nye nettside. Os kommune, Holtålen kommune og Røros kommune har i samarbeid med Frontal Media utviklet nye kommunale nettsider. I går ble de nye nettsidene presenter for pressen. Første steg på en omfattende digitaliseringsprosess På gårsdagens pressekonferanse fortalte kommunalsjef i Røros kommune, Kjersti Forbord Jensås som representant for de […]

Klikk her for å lese videre

Komite for kultur og samfunnsutvikling har igangsatt arbeid med revidering av kommunens næringsplan. Næringsplanen for Røros kommune skal revideres, og organiseringen av kommunens næringsarbeid skal evalueres. Saken er lagt til Komite for kultur og samfunnsutvikling, og Røros kommune har engasjert Sigrid M. Jansen fra Rørosregionen Næringshage til å være prosessleder. Les om mer om arbeidet […]

Klikk her for å lese videre

Den nye parkeringsforskriften kan leses her: Parkeringsforskrift fra 1.januar 2017 Ny parkeringsforskrfit ble innført fra 1.januar 2017 jf.parkeringsforskriften av 18.03.2016 nr. 260. Områdene vil bli omskiltet innen 01.01.2018 jfr. overgangsbestmmelse i forskriftens § 65, 4 ledd. Tore Gjølme er selskapets daglige leder og kan treffes på telefon 480 22 406. Han er på kontoret onsdager, […]

Klikk her for å lese videre

X