Archives

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 er sendt til Formannskapet som skal behandle det torsdag 15. november.

Continue Reading

Tirsdag 30. oktober og onsdag 31. oktober mellom kl.17-19 er det åpent for å få influensavaksinen uten timebestilling ved Røros legesenter.

Continue Reading

De aller fleste forbrukere ønsker å bruke seriøse håndverkere. Å finne seriøse og lovlydige håndverkere kan likevel være krevende. Derfor har vi i dag lansert tettpå:Røros i samarbeid med Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten .

Continue Reading

Hva gjør du hvis strømmen blir borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen?

Continue Reading

Røros kommunes samarbeidspartner for offentlige anskaffelser, ABAKUS, inviterer til dialogkonferanse om levering av lokale råvarer i ny rammeavtale på storhusholdning.

Continue Reading

Torsdag og fredag denne uka kommer celebre gjester til Røros for å være med på feiringen. Sametingspresident Aili Keskitalo med følge skal i to dager besøke ulike samiske virksomheter rundt om i kommunen. 

Continue Reading

Røros kommune har utvidet høringsfristen for sentrumsplanen. Ny frist for å komme med innspill er 15. oktober. Vi har derfor åpent plankontor på Kaffestuggu torsdag 4. oktober fra klokka 17.00.

Continue Reading

Vi søker en trygg, tydelig og synlig toppleder med evne til å tenke helhetlig og strategisk.

Continue Reading

Røros kommune har siden 2014 jobbet systematisk og med bred involvering for å møte fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester. Ingen av grepene kommunen har gjort siden da, er tilfeldig. Et av områdene som har hatt stort fokus de to siste årene, er planlegging av Øverhagaen bo, – helse – og velferdssenter.

Continue Reading

Både lokale lag- og foreninger og det lokale næringslivet bidrar til elsykler. Nå har vi til sammen samlet inn 77 000 kroner.

Continue Reading

Røros IL oppfordrer voksne til å bli med barna i leken, uansett om det er ute, inne, idrett eller annen lek. Ta de med på ting, og vær delaktig. La barna teste de ulike organiserte aktivitetstilbudene, ta barna med på tur, gå på en liten oppdagelsesferd i nabolaget, lag en skattejakt, hopp på trampoline, stå […]

Continue Reading

Os kommune og Røros kommune i samarbeid med Os helselag og Røros og Holtålen demensforening tilbyr “Pårørendeskole” høsten 2018.

Continue Reading

Frisklivssentralen i samarbeid Psykisk helse- og rustjeneste i Røros Kommune ønsker velkommen til Kurs i Mestring av Depresjon (KID). 

Continue Reading

Røros Kommune lanserer i dag ei ny side for folkehelse på Røros. Dette er ei temaside som blir liggende under hovednettsida til Røros Kommune.

Continue Reading

På forsommeren tok Coop Røros SA og Aktiviteten Treningssenter initiativ til et spleiselag for elsykler til eldre.

Continue Reading

Stadig færre får type 2 diabetes.

Continue Reading

Voksne bør være i moderat aktivitet i minst 150 minutter hver uke og barn minst 60 min hver dag.

Continue Reading

Høsten 2018 vil elevene ved Røros skole delta aktivt i ulike folkehelsetiltak.

Continue Reading

Skolene i Røros kommune tar i bruk en digital meldebok for kommunikasjon mellom skoler/SFO og foresatte.

Continue Reading

Fra mandag 16. juli var flere brannvesen fra Trøndelag i Jämtland i et samlet krafttak mot skogbrannene som herjet midt i Sverige. Lokale brannkonstabler fra Tufsingdal, Os, Røros og Brekken utgjorde en viktig del av dette mannskapet.

Continue Reading

X