Archives

Nå har du muligheten til å være med å forme Røros kommune. Et forslag til kommuneplan for perioden 2019-2029 er ute til offentlig ettersyn, og vi inviterer alle innbyggere, organisasjoner og virksomheter i kommunen til å gi innspill til kommuneplanen.

Continue Reading

Hittil har pasienter kommunisert digitalt med Røros Legesenter gjennom Helserespons. Denne løsningen har vært mye omdiskutert det siste året, og vi har derfor valgt å kutte ut Helserespons fra og med 1. april. Vi går da over til å bruke Helsedirektoratets portal for digital kommunikasjon, kjent som Helsenorge.no.

Continue Reading

Siva, Nord-Østerdal Kraftlag (NØK) og Røros Vekst har i fellesskap dannet et nytt eiendomsselskap, Siva Fjellregionen Eiendom AS. Målet er at selskapet skal kunne løfte flere eiendomsinvesteringer og bidra til økt næringsutvikling i Fjellregionen.

Continue Reading

Torsdag 21. mars skal Røros kommunestyre behandle ansettelsen av rådmann. Torsdag 7, mars ble administrasjonsutvalgets innstilling behandlet i formannskapet.

Continue Reading

Ramlos og Ruta starter i dag med prøvegraving for Øverhagaen Bo-, Helse- og Velferdssenter.

Continue Reading

De siste årene har vi i mye større grad satset på lærlinger. Med bakgrunn i ny lærlingplan fra 2017 har vi økt antallet lærlinger betraktelig.

Continue Reading

100 nye kulturutøvere skal i perioden mai-juni 2019 få til sammen 1,5 millioner kroner i form av Drømmestipendet 2019. Nå er jakten på gode Drømmestipendkandidater i Røros i gang!

Continue Reading

I disse dager får alle som eier eiendom i Røros kommune faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt for 1. termin.

Continue Reading

Øverhagaen Bo- Helse og Velferdssenter skal stå ferdig våren 2022 og den totale byggesummen beløper seg til kr. 245 mill. ekskl. moms. Det er Ruta Entreprenør som har hovedentreprisen for bygging av det nye senteret og Røros E-verk Installasjon AS er nå valgt til å utføre all elektroinstallasjon.

Continue Reading

Fra 1. januar 2019 er åpningstiden på servicetorget 09:00 – 15:00.

Continue Reading

Røros Frivilligsentral, NAV Røros og Røros voksenopplæring / flyktningetjeneste drar i gang et gammelt initiativ med julegavetre sammen med Coop Røros.

Continue Reading

Komite for helse og omsorg er i gang med å utarbeide en boligpolitisk plan.

Continue Reading

Tilbudssum er på 245 millioner eksklusive mva, i dette inngår også tilbudt fast sum for regulering av pris og lønnsstigning på 3 millioner eksklusive mva i byggeperioden. Vi påregner omtrent 100 millioner i tilskudd fra Husbanken.

Continue Reading

Kirsti Fossland Brørs, som er prosjektkoordinator i Trøndelagsløftet for velferdsteknologi var i slutten av november på besøk i fjellregionen for å støtte Røros, Os og Holtålen kommune i prosess for interkommunal anskaffelse for nye velferdsteknologiske løsninger.

Continue Reading

Svaret er at selve boligen er helt lik en sykehjemsplass, men vi kan tilby ulike tjenester.

Continue Reading

Politikerne i Røros kommune, ved komité for kultur og samfunnsutvikling arbeider for tiden med medborgerdialog og nærdemokrati.

Continue Reading

Formannskapet på Røros gjorde torsdag 6.12.2018 følgende vedtak. Røros kommunes kulturpris 2018 tildeles Olav Luksengård Mjelva.

Continue Reading

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 er lagt ut på offentlig høring.

Continue Reading

Også i år har trimpostene til helse- og sosial hatt stor oppslutning.

Continue Reading

For å møte fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester, er fokus på rekruttering viktig. Derfor tar hjemmetjenesten i mot både elever, studenter og lærlinger.

Continue Reading

X