Archives

Stadig flere kommuner tar i bruk velferdsteknologiske løsninger for å møte fremtidens omsorgsbehov. Hvordan kan vi utnytte de mulighetene ny teknologi gir? Hva trenger ansatte av informasjon og opplæring for å kunne utnytte mulighetene fullt ut?

Klikk her for å lese videre

Fra 01.07 til og med 13.08.2018 kan ungdom mellom 12 og 20 år ta direkte kontakt med helsestasjonen på dagtid.

Klikk her for å lese videre

Hvert andre år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse for å kartlegge ansatte sine oppfatninger av viktige forhold på arbeidsplassen.

Klikk her for å lese videre

For andre år på rad får Røros kommune støtte fra KS-programmet Klart språk i kommunesektoren. I år får vi 30 000 kroner til språkarbeid.

Klikk her for å lese videre

Med forbehold om godkjenning fra NOKUT, starter et nytt fagskoletilbud opp på Røros 15. september. Du kan søke allerede nå, og søknadsfristen er 15.juni.

Klikk her for å lese videre

Under finner du informasjon om barnehagedriften i Kvitsandenbarnehage i sommer og til høsten.

Klikk her for å lese videre

Lyst til å spille et instrument, tegne og male, danse eller spille teater (Agendateateret)? Meld deg på Kulturskolen!

Klikk her for å lese videre

En kombinasjon av høye temperaturer, vind og lite nedbør gjør at det er meget stor fare for skogbrann / brann i utmark i hele vår region. Faren øker time for time slik situasjonen er nå.

Klikk her for å lese videre

Fra 1.juni blir tjenesten å finne i nyoppussede lokaler på Øverhagaen 1, gjerne kjent som «Den gamle aldersheimen». Der skal tjenesten disponere en egen kontorfløy ut mot vegen.

Klikk her for å lese videre

Detaljreguleringsplan for Langegga er i brev datert 4.5.2018 stadfestet av fylkesmannen. Dette betyr at kommunens vedtak i plansaker opprettholdes og at klagene i plansaker ikke er ført frem.

Klikk her for å lese videre

Røros kommune skal i løpet av 2018 retaksere alle eiendommer. I forbindelse med dette arbeidet vil vi befare alle eiendommene i kommunen.

Klikk her for å lese videre

Ole-Kjetil Lagård er ansatt som ny næringssjef i Røros kommune og starter i den nye jobben 4. juni.

Klikk her for å lese videre

Brann – og redningstjenesten i Røros kommune har fått tilskudd på 1.000 000 kroner fra Riksantikvaren til brannsikring av den vernede tette trehusbebyggelsen i Røros sentrum.

Klikk her for å lese videre

Kommunen og statlige etater ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Dette fører til bedre service for deg. Røros kommune innfører Digital Postkasse 11. april. 

Klikk her for å lese videre

15. og 16. mars var Luvlege maanagierte, Ysterhagan barnehage vertskap for første nettverksamling for alle ansatte som arbeider i de samiske barnehageavdelingene i Trøndelag.

Klikk her for å lese videre

Den politiske behandlingen av modulbarnehagen er utsatt til april. Det fører til at vi ikke sender ut svar på søknader om barnehageplass og endring av tilbudet før etter Kommunestyremøtet 19. april.

Klikk her for å lese videre

Den store interessen for KiB-kurset førte til at Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid har skrevet en artikkel om hvordan Astrid Sæther og Anne Kari Nygaard i samarbeid med Frode Bukkvoll fra Frisklivssentralen har jobbet med å få deltagere til kurset. Vi gjengir artikkelen med tillatelse her.

Klikk her for å lese videre

I år ble Barnehagedagen arrangert tirsdag 13. mars. Temaet var barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet under slagordet: «La meg skape!».

Klikk her for å lese videre

VFF-FONDET (fond for vilt, fiske og friluftstiltak)  består av midler stilt til disposisjon for vilt-, fiske- og friluftstiltak i Røros kommune i forbindelse med konsesjon til regulering av Aursunden.

Klikk her for å lese videre

Røros kommune er stolt av å kunne presentere Kaitlin Annette Davis som kommunens nominerte til Drømmestipendet 2018.

Klikk her for å lese videre

X
X