Archives

I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture, en av alliansens største øvelser. NATO – øvelsen Trident Juncture berører mange kommuner i midtre og sørlige del av fylket vårt. Selve hoveddelen av øvelsen er fra 31 oktober til 7 november, men den militære aktiviteten vil være synlig minst en måned […]

Klikk her for å lese videre

Landbruksnytt nr. 2 – juli 2018. Informasjon om kommende NATO-øvelse (Trident Juncture) I forbindelse med den store militære øvelsen, Trident Juncture til høsten, vil det være risiko for at ulike skader kan oppstå. Ta kontakt med Forsvarets egen skade- og miljøgruppe, som kan svare på spørsmål, gi nødvendig informasjon til den enkelte samt erstatningsspørsmål. Kan […]

Klikk her for å lese videre

Planutvalget i Røros vedtok på sitt møte den 14.6.2018 å sende områdeplan for Røros sentrum ut til offentlig ettersyn.

Klikk her for å lese videre

Fiskeforbudet er opphevet etter at tiltak mot den ikke-stedegne fiskearten mort er gjennomført i Gjettjønna. Fisket åpnes dermed i Håelva mellom Storbekken og Gjøsvikbrua i Røros kommune. Vær oppmerksom på at innlandsfiskeforskriften og lokale fiskeregler gjelder. Det er pr.dato ikke fisk i GJettjønna, men det påågår arbeid med reetablering. https://www.fylkesmannen.no/nb/Trondelag/Sok/?q=gjettj%C3%B8nna

Klikk her for å lese videre

Nytt fra landbruksavdelingen. 1 utgave av landbruksnytt 2018 kan leses her

Klikk her for å lese videre

Landbruksnytt mars 2018 kan lese her

Klikk her for å lese videre

Servicetorget har åpent: Mandag 26 og tirsdag 27 mars fra kl. 08.00-15.00. Onsdag 28. mars er servicetorget stengt. Velkommen innom oss i Bergmannsgata 23. God Påske – Buerie Påaske! 

Klikk her for å lese videre

Landbruksavdelinga i Røros, Os og Holtålen kommuner inviterer til fagmøte:  26 februar fra kl. 12.30 -15.00, Storstuggu møterom Christianus 

Klikk her for å lese videre

Kommunestyret vedtok 22.06.2017 forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vurderingsmomenter og vurderingslister.

Klikk her for å lese videre

X