Archives

Landbruksnytt er ute med ny utgave, klikk her for å lese. Viktige datoer våren 2020 Søknadsfrist produksjonstilskudd del 1 2020  –  15. mars Frist tilskudd til tiltak i beiteområder Os, Røros og Holtålen  –  15. mars Infomøte om bruk av Gårdskart etc., Røros og Holtålen (kommer mer)  –  18. mars Fagmøte klimatiltak og agronomi på […]

Klikk her for å lese videre

Det er nå tøffe forhold både for hjortevilt og tamrein i skog og på fjell. Det er derfor viktig å minne om at selv kortvarige forstyrrelser kan være svært avgjørende for hjortedyr som nå går på sparebluss. Mange av hodyra går i tillegg mot slutten av en lang drektighetsperiode, noe som gjør utfordringen enda større. […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune forbereder seg på å håndtere smittete med koronavirus, og har utarbeidet egne prosedyrer for dette. Hvis pasienter på Røros skal testes, vil de etter en telefonsamtale med lege, motta besøk i hjemmet av helsevakt. Helsevakt er en sykepleier/paramedic, som er opplært i å utføre testen. Selve testen er en enkel prøve som tas […]

Klikk her for å lese videre

Kulturskolen og teaterlaget har i nært samarbeid utvidet teatertilbudet for barn og unge, et satsningsområde for begge parter. Sammen har vi stor glede av å vise dere klassikeren Jungelboken! I slutten av januar fylles scenen med teaterglade barn og unge, fabelaktig scenografi og fantastiske kostymer. Det er over 100 involverte på og bak scenen, med […]

Klikk her for å lese videre

I jula er vårt servicetorg åpent 23., 27. og 30. desember, mellom kl. 10:00 og 14:00. Jule- og nyttårsaften har vi stengt.

Klikk her for å lese videre

Rute 21 og 22 kjøres mandag 30/12. Rute 22 flyttes fra nyttårsaften. Rute 23 og 24 kjøres torsdag 2/1. Rute 23 flyttes fra 1/1.

Klikk her for å lese videre

Det er varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for Røros Folkehøyskole . Det er utarbeidet planprogram for planarbeidet. Dette er på høring og offentlig ettersyn frem til 27.1.2020. Plandokumentene ligger på kommunens hjemmeside https://roros.kommune.no/politikk/horinger/ Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Feste Nordøst AS, v/Stine Ringnes tlf.: 99 23 58 77/ e-post: sr@feste.no Eventuelle uttalelser sendes […]

Klikk her for å lese videre

Klikk her for å lese videre

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2020 fra Sametinget, gjennom ordningen – Freda samiske bygninger i privat eie– Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2020. Hvem kan få tilskudd: Private eiere av freda samiske bygninger Private eiere av særlig verneverdige […]

Klikk her for å lese videre

Gïelevåhkoe – samisk språkuke 2019 Daatoe/dato: Golken 21.– 27. b./21. oktober – 27.oktober 2019 Sijjie/sted: Abpe laante/hele landet. Gïese/for hvem: Amma gaajhkesh dovnesh leah bööresovveme/absolutt alle er invitert! Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal […]

Klikk her for å lese videre

Vi lyser nå ut muligheten til å søke om støtte fra Bergljot og K.E.S. Lunds fond. Er du under 20 år og driver med musikk kan du søke. I statuttene for fondet står det følgende: Midlene fra fondet skal brukes innenfor Røros kommune til oppmuntring og hjelp for unge musikere under 20 år, som viser […]

Klikk her for å lese videre

Tirsdag 3. september kjøres «Tirsdagstrimmen» ved Eldresenteret på Røros i gang igjen. Ved å ta en kikk på filmen  får du et innblikk i tilbudet som kombinerer fysisk aktivitet og sosialt fellesskap på en fin måte. Tenk forebyggende helse, og bli med på «Tirsdagstrimmen». Gamle og  nye deltagere er velkommen.

Klikk her for å lese videre

Program Besøk og vandring i Småsetran Arrangører: Røros kommune, Rørosmuseet og Røros Museums- og historielag Åpent for alle 16:00 -17:00 Grytbaksetra – se kart • Velkommen v/ordfører Hans Vintervold • Markering av jubileet m/kaffe og kake • Hilsen v/riksantikvar Hanna Geiran 17:00-18:00 Rundtur i Småsetran v/byantikvar Magnus Borgos og Randi Borgos, fagkonsulent ved Rørosmuseet • […]

Klikk her for å lese videre

Det er påvist harepest i Hedmark og Oppland. Vi ber derfor folk også i Rørosområdet om å ta nødvendige forholdsregler, for å unngå smitte. I år med mye lemen og mus i naturen, bør du være ekstra forsiktig med å drikke vann direkte fra naturen og ved håndtering av muselort og avføring fra andre smågnagere. […]

Klikk her for å lese videre

Bakgrunn I 2019 er det 30 år siden reguleringsplanen for Småsetran ble vedtatt av Miljøverndepartementet. I 1976 hadde området blitt avsatt til boligbygging i ny generalplan for Røros. Dette medførte at det ble opprettet en lokal aksjonsgruppe som hadde som formål å verne Småsetran. Etter at Røros bergstad ble innskrevet på verdensarvlista i 1980 gikk […]

Klikk her for å lese videre

Kom, se, hør og prøv hva du kan gjøre på kulturskolen (trykk) I dag, onsdag 12. juni kl. 16.30 – 18.00 inviterer vi alle barn, unge og foresatte til kulturskolen for å både se og høre hva du kn delta på. Det vil også bli mulighet for å prøve litt på de ulike instrumentene og disiplinene. […]

Klikk her for å lese videre

Fredag 8. mars 2019 holder helsestasjonen på Røros stengt.

Klikk her for å lese videre

X