Archives

Program Besøk og vandring i Småsetran Arrangører: Røros kommune, Rørosmuseet og Røros Museums- og historielag Åpent for alle 16:00 -17:00 Grytbaksetra – se kart • Velkommen v/ordfører Hans Vintervold • Markering av jubileet m/kaffe og kake • Hilsen v/riksantikvar Hanna Geiran 17:00-18:00 Rundtur i Småsetran v/byantikvar Magnus Borgos og Randi Borgos, fagkonsulent ved Rørosmuseet • […]

Klikk her for å lese videre

Det er påvist harepest i Hedmark og Oppland. Vi ber derfor folk også i Rørosområdet om å ta nødvendige forholdsregler, for å unngå smitte. I år med mye lemen og mus i naturen, bør du være ekstra forsiktig med å drikke vann direkte fra naturen og ved håndtering av muselort og avføring fra andre smågnagere. […]

Klikk her for å lese videre

Bakgrunn I 2019 er det 30 år siden reguleringsplanen for Småsetran ble vedtatt av Miljøverndepartementet. I 1976 hadde området blitt avsatt til boligbygging i ny generalplan for Røros. Dette medførte at det ble opprettet en lokal aksjonsgruppe som hadde som formål å verne Småsetran. Etter at Røros bergstad ble innskrevet på verdensarvlista i 1980 gikk […]

Klikk her for å lese videre

Kom, se, hør og prøv hva du kan gjøre på kulturskolen (trykk) I dag, onsdag 12. juni kl. 16.30 – 18.00 inviterer vi alle barn, unge og foresatte til kulturskolen for å både se og høre hva du kn delta på. Det vil også bli mulighet for å prøve litt på de ulike instrumentene og disiplinene. […]

Klikk her for å lese videre

Fredag 8. mars 2019 holder helsestasjonen på Røros stengt.

Klikk her for å lese videre

X