Archives

Rørosen tjïelten gïeleskreejremestipende tjïelten barkijidie, studeentide jïh learoehkidie jåarhkeskuvlesne //Røros kommunes språkmotiveringsstipend til kommunens ansatte, studenter og elever i den videregående skole. Stipendeöörnege ulmine åtna tjïelten barkijh, studeenth jïh learohkh jåarhkeskuvlesne skreejredh saemien veeljedh voestes- jallh mubpiengïeline, saemien ammesgïeline, programmefaagine jallh ektiefaagine sijjen faagegievlesne //Stipendordningen har som formål å stimulere kommunens ansatte, studenter og elever […]

Klikk her for å lese videre

Samisk språkkurs for nybegynnere (A1) – Sørsamisk Studieorganisasjonen Folkeuniversitet i samarbeid med Røros kommune og Aajege tilbyr ettermiddagskurs i sørsamisk for alle ansatte i Røros kommune som ønsker å lære seg litt samisk hverdagsspråk. I løpet av våren 2022 blir det anledning med fortsettelseskurs for alle som har gått samiskkurs for nybegynnere i løpet av […]

Klikk her for å lese videre

Her kan du lese Landbruksnytt for juli 2021.  Informasjon om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel Informasjon om etablererkurs

Klikk her for å lese videre

I perioden 28. juni – 17. juli: Mandag og onsdag 13.00 – 18.00 Tirsdag og torsdag 11.00-16.00 Fredag 11.00 – 15.00 Lørdag stengt

Klikk her for å lese videre

Sølendet er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engeslåttlandskap, der blant annet hele 12 orkidèarter preger det spesielle kulturlandskapet. Reservatet ble oppretta i 1974 og er i dag et av Norges største sammenhengende områder med rikmyr (kalkmyr). Om vandringen Det blir omvisning av botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet, med professor Asbjørn Moen i spissen. […]

Klikk her for å lese videre

Frisør og fotterapeut søkes! Drømmen om å bygge opp noe eget kan sitte dypt hos mange. Heldigvis må du verken være millionær eller et supergeni for å gjøre drømmen til virkelighet. Har du en grunder i magen og ønsker å starte for deg selv og er frisør eller fotterapeut? Er du nysgjerrig og har litt […]

Klikk her for å lese videre

Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensing fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Eiere som ikke selv driver areal kan søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, dvs. at jorda må være i drift og gi grunnlag for produksjonstilskudd […]

Klikk her for å lese videre

Holtålen-, Os og Røros i samarbeid med Frisklivsentralen og Frivilligsentralen starter opp med selvhjelpsgrupper for alle over 18 år etter påske. Selvhjelpsgrupper skal virke både helsefremmende og forebyggende. Dette er en gylden mulighet til å jobbe med egne utfordringer. Gruppen vil være selvstyrt, men får starthjelp av to kursede igangsettere, som også ordner med lokaler. […]

Klikk her for å lese videre

Røros Kommunestyre har i møte den 04.02.2021, vedtatt ovennevnte reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Detaljreguleringen åpner for etablering av forretningsbygg på eiendom 132/578 i Gjøsvika. Det er rekkefølgekrav til etablering av gang- og sykkelveg langs Havsjøveien fra Hånesåsveien og frem til til eksisterende gang- og sykkelveg ved Stenbråttet barnehage i Femundsveien. Eksisterende forretningseiendom […]

Klikk her for å lese videre

I også i år står julegavetreet på Domus kjøpesenter på Røros! Her kan du gi gaver til barn, unge og voksne som trenger det. Vi vet at behovet er størst for barn i alderen 1-18 år. Treet står fremme fra 4. til 14. desember, vis-a-vi minibankautomaten i 1. etasje. Gaven må være pakket inn, og […]

Klikk her for å lese videre

Her kan du melde deg på Introduksjonskurskurs – sørsamisk i praktiske situasjoner

Klikk her for å lese videre

Det er AtB som planlegger, anskaffer, drifter, utvikler og markedsfører et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag fylke. Som mobilitetsselskap skal AtB legge til rette for smidige, sømløse reiser tilpasset ulike behov og reisemønster. Kollektivtilbudet skal utvikles og presenteres sammen med blant annet sykkel, gange og delingstjenester. Planlegg reisen AtB har ansvar for reiser med buss, […]

Klikk her for å lese videre

Abakus har på vegne av Røros kommune og samarbeidskommuner lagt ut anbudskonkurranse om rammeavtale for leveranse av kontormøbler til kommunene på Doffin. Frist for innlevering av tilbud er 8 desember 2020 klokken 12.00 Her finner du lenke til konkurransen: https://permalink.mercell.com/141909314.aspx

Klikk her for å lese videre

Her finner du: Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense  Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. (Landbruk)  

Klikk her for å lese videre

oktober inviterer Røros kommune og Sørsamisk helsenettverk til halvdagsseminar og åpning av prosjektet “Helsetjenester til samisk befolkning – samisk helseteam”, som er et samhandlingsprosjekt mellom Røros kommune, St. Olavs hospital og Sørsamisk helsenettverk. Oppdatert invitasjon til halvdagsseminar Sted: kinosalen på Storstuggu, Røros. Tid: kl. 11.00 og avsluttes kl. 14.00.   Smitteverntiltak gjør at maks antall […]

Klikk her for å lese videre

Her finner du program for gïelevåhkoe/ samisk språkuke  på Røros.  Bli med!  

Klikk her for å lese videre

De siste par ukene har det vært gjort en stor jobb med å bytte ut alle trygghetsalarmer for hjemmeboende og ved omsorgsboligene i Røros kommune. Ansatte i hjemmetjenesten har sammen med ansatte fra responssenteret (brannvakta) besøkt opp mot 190 brukere som nå har fått ny boks på veggen. En stor takk til alle for vel […]

Klikk her for å lese videre

invitasjon til åpning av samisk helseteam åarjelsaemien på sørsamisk

Klikk her for å lese videre

Vi utlyser stilling som leder for felles regnskapskontor. Klikk her for mer informasjon

Klikk her for å lese videre

Ny utgave av landbruksnytt kan du lese her

Klikk her for å lese videre

X