Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Bygge og bo, Nyheter

Har du ledig bolig for flyktninger fra Ukraina?

Vinterbilde av hustak i Røros sentrum med tesktplakaten Har du ledig bolig til leie for flyktninger fra Ukraina

Våren 2022 rettet Røros kommune en henvendelse til innbyggerne om mulige boliger for flyktninger fra Ukraina. Da fikk vi en fantastisk respons med et stort antall boliger som ble stilt til disposisjon, og vi fikk bosatt alle flyktningene.

Røros kommune opplever nå et stort antall henvendelser fra immigrasjonsmyndighetene med nye fordelinger av flyktninger fra Ukraina.

For en måned siden la vi ut melding der vi ba dere om å ta kontakt om dere har leilighet eller hus til leie. Vi har fått flere henvendelser, men mangler fremdeles boliger.

Vi går derfor ut enda en gang med henvendelse til Rørosbefolkningen der vi spør om det finnes husrom som kan leies ut til bosetting av flyktninger. Røros kommune bosetter flyktninger permanent. Dette innebærer at vi er avhengige av å inngå leieavtaler med minst 6 måneders varighet.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har husrom ledig!

Kontaktinformasjon:
E-post postmottak@roros.kommune.no
Telefon 72 41 94 00

 

X