Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning

Virksomhetsleder/rektor for Røros skole konstitueres

Bodil Moseng konstitueres som ny virksomhetsleder

Avdelingsleder 8.-10. trinn, Bodil Moseng, konstitueres som virksomhetsleder fra medio janaur og til ny virksomhetsleder er på plass.

Nåværende virksomhetsleder ved Røros skole, Martin Løvø, har sagt opp sin stilling, og går over i stillingen som Oppvekstsjef i Os kommune.

Bodil Moseng har jobbet som ass.rektor/avdelingsleder på Røros skole siden 1. januar 2012. Før det var hun lærer og rektor på Os skole.

X
X