Blog

Aktuelt

Utstilling av Pøbel, Tamara Alves og MALACATE

Denne uka kan du få med deg ei utstilling om MALACATE-prosjektet på Rørosmuseet.

Bilde: Rørosmuseet.

MALACATE

En malacate (portugisisk ord) er et gruveredskap tidligere brukt for å pumpe vann ut fra gruvene. Dette objektet forbant det usynlige under jorden med det synlige over jorden. MALACATE-prosjektet er et internasjonalt kulturutvekslings- og kunstintervensjonsprosjekt som Røros kommune har vært prosjektpartner i siden 2020, sammen med Mértola kommune i Portugal og den norske kunstneren Lise Wulff. På samme måte som en malacate ønsker prosjektet at kunsten skal fungere som et bindeledd mellom det usynlige og det synlige, mellom fortid og nåtid, med mål om å revitalisere den lille fjellbyen Mina de S. Domingos i Mértola, et samfunn preget av fraflytting og forfall.

Koblinger til Røros

Mina de S. Domingos i Mértola kommune har mange likhetstrekk med Røros gjennom sin lange historie med gruveindustri, som fortsatt er sterkt synlig i landskapet. Med utgangspunkt i den nedlagte gruveindustrien og landskapet dette tidligere foregikk i, har MALACATE-prosjektet et ønske om å transformere stedet til et område som vibrerer av kunstnerisk virke og kreativitet. Håpet er at dette igjen kan bidra til å skape nye arbeidsplasser, tiltrekke seg publikum utenfra, og engasjere lokalsamfunnet på nye måter. Koblingen til Røros er sterk, da vår historiske arv og rike kulturliv både har vært, og er, viktig for utviklingen av stedet som bo-, arbeids- og besøkssted.

Utstilling av Pøbel og Tamara Alves

I mars 2022 hadde Røros kommune besøk av representanter fra prosjektgruppen i Portugal, i tillegg til den norske kunstneren Pøbel og den portugisiske kunstneren Tamara Alves. Juni samme år bodde Pøbel og Tamara Alves en hel måned i byen Mina de S. Domingos, hvor de igjennom å engasjere lokalbefolkningen og å bruke landskapet og historien som inspirasjon malte et veggmaleri hver. Utstillingen viser prosessen bak disse veggmaleriene, i tillegg til inspirasjonen og resultatet. Den viser også generelle bilder av gruvelandsbyen Mina de S. Domingos, og involveringen av lokalbefolkninga gjennom kunst og kultur.

Det anbefales på det varmeste å ta turen innom Rørosmuseet!

X