Blog

Illustrasjonsfoto tilskudd til drenering

Har du planer om å grøfte noe av jorda du driver? Om du ikke grøfter så vil avlingene bli mindre etter hvert! Gjelder både korn- og grasjord.

Kommunene har fortsatt igjen tilskuddsmidler til drenering, og du kan søke fram til 1. desember.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema.

Husk: Du har tre år på deg til å gjennomføre tiltaket etter godkjent søknad.

Ta kontakt med landbrukskontoret om dere har spørsmål!

Du kan også lese mer på landbruksdirektoratet.no.

X
X