Blog

Aktuelt, Nyheter

Suksess med legerekruttering

Røros Kommune har den siste måneden vært i prosess med rekruttering av to nye fastleger. Mange legekontor sliter for tiden med å få søkere på fastlegestillinger, men denne gangen var det god interesse for våre stillinger. To nye fastleger er nå på plass og vil etter hvert innta legesenterets lokaler på Øverhagen bo, helse-og velferdssenter. Forut for denne utlysningen ble det laget en kort rekrutteringsfilm som viser bredden og mulighetene ved å jobbe som fastlege på Røros. Dette har trolig virket positivt inn på interessen. Totalt har Røros legesenter rekruttert 4 nye fastleger i første halvdel 2022, noe som må sies å være meget bra.

Bidrag fra Tydal Kommune
Med tanke på oppsigelsestid tar det naturlig nok noe tid før de sist ansatte er på plass. For å avhjelpe Røros legesenter har Tydal legekontor tilbudt seg å ta imot pasienter om noen ønsker å ta turen over fjellet. Tydal har to meget erfarne leger, deriblant Johanna Westin, som mange rørosinger er godt kjent med fra tidligere. De har noe ledig kapasitet, og tar imot pasienter på gjesteliste. Det betyr at ingen trenger å skifte fastlege. Ved interesse for time i Tydal, så ringer man Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40. Vær obs på at fornyelse av førerkort og behandling av A-og B-preparater ikke kan gjennomføres i Tydal.

Lys i tunnelen for legene på Røros
Fastlegene på Røros har over lengre tid vært under ekstra press som følge av redusert bemanning, men nå kan de altså med litt tålmodighet se fram til mer normale arbeidsforhold. Legevikar for sommeren er også på plass for 4 uker i sommer, og i tillegg tar vi imot to turnusleger fra 1.september. Totalt sett vil dette gi oss større kapasitet, kortere ventetid og bedre arbeidsforhold for legene.

X