Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Verdensarv Røros

Stipend til å delta på Handverksdager på Røros

Illustrasjonsfoto seminar skadehåndtering

Rørosmuseet arrangerer for 18. gang handverksdager på Røros i perioden 23.-27. august. Kursene er særlig rettet mot handverkere, men også for andre som ønsker mer kunnskaper om tradisjonelle handverksteknikker. Nå kan du søke stipend på kr. 5000,- for å delta!

Årets kurs er:

  1. Skifer til taktekking.
  2. Tradisjonelle overflatebehandlinger – interiør.
  3. Tradisjonelle konstruksjoner i bindingsverk
  4. Smiing av eggverktøy

Kurset har en pris på kr. 7100,- inkl. lunsj og middag alle dager (kun lunsj søndag).

Uthusprosjektet og stipendordningen
Uthusprosjektet har blant annet som formål å bidra til å øke kompetansen om tradisjonelle håndverksteknikker for dermed å kunne ivareta kulturminnene innenfor verdensarvområdet Røros bergstad og Cirkumferensen på en god måte. Det lyses derfor ut et stipend på kr. 5 000,- til håndverkere, håndverksbedrifter etc. som har sitt virkeområde innenfor verdensarvområdet, dvs. kommunene Røros, Holtålen, Os, Tolga og Engerdal, som melder seg på og gjennomfører et at kursene på årets handverksdager.

Det settes et tak på 10 stipend med prinsippet «førstemann til mølla». De som er interessert kan sende en kort søknad til Røros kommune v/Uthusprosjektet på e-post innen 1. juni til: postmottak@roros.kommune.no

Innvilget stipend vil bli utbetalt etter at kopi av kursbevis er innsendt. Hver enkelt vil være ansvarlig for å melde seg på kursdagene.

For mer informasjon om handverksdagene og hvordan du melder deg på, se nettsiden til Rørosmuseet.

X