Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie

Stabil lav arbeidsledighet på Røros også i april

Illustrasjonsfoto: lav arbeidsledighet i følge tall fra NAV

Tall fra NAV pr. 28. april 2017 viser at arbeidsledigheten på Røros holder seg lav med en ledighet på 1,5 %.

Også i Holtålen kommune er arbeidsledigheten lav med en ledighet på 1,4 % av arbeidsstyrken. Det er bare Midtre Gauldal som har lavere arbeidsledighet (1,3 %) i Sør- Trøndelag i april.

Færre arbeidsledige i april
En pressemelding fra NAV Sør – Trøndelag viser at ved utgangen av april er 3 974 personer helt ledige i Sør-Trøndelag. Det tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på elleve prosent fra samme måned i fjor.Legger vi til ordinære tiltaksdeltakere har fylket en bruttoledighet på 3,1 prosent. Sør-Trøndelag ligger dermed godt under snittet for landet som har en bruttoledighet på 3,6 prosent. Med unntak av Finnmark og Vestfold synker ledigheten i hele landet. – Dette stemmer godt overens med resultatene fra NAVs bedriftsundersøkelse som ble publisert i går. Undersøkelsen viser økende sysselsettingsforventninger i de fleste fylker. I Trøndelag tror hver fjerde bedrift at de vil ansette flere i 2017 og svært få bedrifter tror de blir nødt til å redusere bemanningen, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Ledigheten synker mest innenfor industriarbeid
Ved utgangen av april er det om lag 500 ledige innenfor industriyrkene, det er 150 færre enn for ett år siden. En tredel av nedgangen er knyttet til næringsmiddelarbeid hvor ledigheten er redusert med over 30 prosent. Blant andre yrker med nedgang finner vi ingeniør- og ikt-fag som har nesten 60 færre ledige på ett år. De siste månedene har ledigheten gått jevnt ned i disse yrkene.

Ledigheten synker innenfor alle yrkesgrupper, med unntak av akademikere som har en liten økning. – Dette viser at Sør-Trøndelag har et godt arbeidsmarked med optimisme i flere næringer. Hittil i år har stillingstilgangen økt med sju prosent, og spesielt stor har økningen vært innenfor bygg og anlegg med over 50 prosent, sier Wigum.

X