Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring

Spleiselag for felles fyrverkeri nyttårsaften

bilde av nyttårsraketter med Røros kirke i forgrunnen

foto: Jan Ove Sorken

Også i år ønsker vi i Røros kommune å gå sammen med lokalt næringsliv og privatpersoner om et felles nyttårsfyrverkeri. Målet er at vi sammen skaper en opplevelse som alle kan ta del i. Dette har blitt en tradisjon som mange ser fram til på nyttårsaften. Fyrverkeriet sendes opp fra Aastjønna ved Storstuggu.

Det er takket være spleiselaget mellom rørosinger, hyttefolk, lokalt næringsliv og Røros kommune at vi har fått til dette solide fyrverkeriet. Uten dette spleiselaget er det ikke mulig å opprettholde denne viktige tradisjonen. Vi håper derfor at så mange som mulig bidrar også i år – gi de pengene du normalt ville brukt på raketter, til fellesfyrverkeriet.

Nytt i år er at du kan gi ditt bidrag via lokalverdi.no/roros

Her kan du enkelt gi ditt bidrag til fyrverkeriet. Når du bidrar kan du være med i trekningen av hyggelige premier. Trygstad Bakeri og konditori, Kaffestuggu, Rørosmeieriet og Røros kino har donert premiene til årets spleiselag.

Gi ditt bidrag her

Lokalt næringsliv er viktige støttespillere

Støtten vi får fra lokalt næringsliv er helt avgjørende for å få til et så stort fyrverkeri. RørosBanken, Røros Hotell og Bergstaden Vel har allerede sagt ja til å støtte årets fyrverkeri, og vi håper flere aktører vil bidra. Fyrverkeriet er populært både for tilreisende og innbyggere.

Felles fokus på brannsikkerhet

Vi ønsker å bidra til en trygg og sikker nyttårsfeiring. Bakgrunnen for at vi startet med felles fyrverkeri, er fyrverkeriforbudet i Røros sentrum. Felles fyrverkeri utenfor sentrum sikrer den verneverdige bebyggelsen i Bergstaden vår. Fyrverkeri kan også gi alvorlige personskader. Både mennesker og hus er trygge når fagfolk står for oppskytinga. Som tidligere år er det RørosTeknikk som står for selve oppskytinga.

Ønsker et eget fond for felles fyrverkeri

Vi har et langsiktig ønske om å opprette et eget fond for fyrverkeriet på Røros. Blir det penger til overs etter årets spleiselag vil overskuddet gå inn et slikt fond.

X